Meer huur betalen als je een huisdier hebt?

4/03/2020 - partner: Immovlan.be

Sommige verhuurders zetten een clausule in een huurcontract dat je meer huur moet betalen als je als huurder een huisdier houdt. Maar is zo’n clausule wel geldig? Wat kan je als huurder doen als je zo’n bepaling getekend hebt?

Verbod op huisdieren?

Zonder meer een verbod opnemen in een huurcontract om huisdieren te houden is niet zomaar geldig. Heel wat rechters zijn namelijk van mening dat zo’n verbod strijdig is met het recht op eerbiediging van je privéleven. Een uitzondering op die regel kan bestaan als het pand dat je huurt echt niet geschikt is voor het houden van dieren (zo bv. omwille van de beperkte ruimte die er is binnen het verhuurde pand enz.).

Dan maar meer betalen?

Sommige verhuurders trachten daar een mouw aan te passen door in het huurcontract te bepalen dat de huurprijs omhoog gaat (met een bepaald percentage of een bepaald bedrag) als je als huurder een huisdier houdt. Zelfs als je zo’n clausule ‘getekend’ hebt, hoef je die ‘boete’ niet noodzakelijk te betalen.

Je betaalt niet en dan?

Vraagt je verhuurder het bedrag toch op argumenteer dan dat de clausule strijdig is met het recht op respect voor je privé- en familieleven. Dringt de verhuurder ondanks deze argumentatie toch nog verder aan dan zal die de zaak aanhangig moeten maken bij de vrederechter. Daar kan je je argumentatie herhalen. Weet dat er al vrederechters zijn die zo’n prijsverhoging als ongeldig hebben afgewezen. Je hebt dus goede kansen dat de vrederechter je standpunt ook zal volgen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)