Zo kan je te werk gaan als je na het einde van de huur nog wil blijven wonen

2/03/2020

Je huurt een huis of appartement waarbij de huurovereenkomst door jou of je verhuurder werd opgezegd. Omdat de woning waarnaar je zou verhuizen niet klaar is of omdat één van je kinderen zwaar ziek geworden is wil je iets langer in het huurpand blijven. Maar kan dat wel en hoe ga je daarbij dan te werk?

Als de huurovereenkomst met betrekking tot het pand waar je woont eindigt, moet je zorgen dat je tegen de einddatum van het contract verhuisd bent. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin zo’n verhuis problematisch is. Denk daarbij bv. maar aan het geval dat jij of een huisgenoot ernstig ziek geworden is, de woning waarin je je intrek wil gaan nemen niet klaar is enz. Maar wat kan je in zo’n geval doen?

Verlenging vragen

Als je huurovereenkomst eindigt door een opzegging, dan kan je als huurder een verlenging van de huur vragen. Je kan dus vragen dat je na het verstrijken van de opzegtermijn toch nog een tijdje in het door jou gehuurde pand mag blijven. Hierbij is het overigens niet van belang wie de opzeg gaf (jij of je verhuurder).

Buitengewone omstandigheden

Om zo’n verlenging te kunnen vragen moeten er wat men noemt wel ‘buitengewone omstandigheden’ zijn. Je zal met andere woorden zeer goede redenen moeten kunnen aanhalen om zo’n verlenging te kunnen krijgen. Buitengewone omstandigheden kunnen er bijvoorbeeld zijn bij een zwangerschap, het ver­lies van je job, het overlijden van een gezinslid, de hoge leef­tijd van de huurder, de vertraging bij de afwerking van de eigen woning die je aan het bouwen of verbouwen bent enz.

Je zal wel moeten kunnen aantonen dat je door de “buitengewone om­­stan­digheden” niet zomaar kan verhuizen tegen de normale einddatum van de huur. Bovendien zal je moeten aantonen dat je de buitengewone omstandigheden zelf niet in de hand hebt gewerkt. Als je bijvoorbeeld niet kan verhuizen omdat je te laat begonnen bent met het zoeken van een andere woning of met het afwerken van een woning die je gekocht hebt, dan kan je je niet op buitengewone omstandigheden beroepen.

Hoe vragen?

Als je een verlenging van de lopende huur wil vragen, dan moet je dat doen ten laatste één maand voor het einde van het contract. Voor huurovereenkomsten met betrekking tot een woning die in Vlaanderen gelegen is en waarvan het contract dateert van voor 1 januari 2019 moet je dat vragen met een aangetekende brief. Hetzelfde geldt als het huurpand gelegen is in Wallonië of in Brussel. Sloot je een huurcontract af voor een woning of appartement in Vlaanderen na 31 december 2018 dan kan je de vraag ook stellen via een gerechtsdeurwaarder of via een schrijven dat je door de verhuurder voor ontvangst laat ondertekenen. Het volstaat dus niet om de aanvraag louter mondeling te doen.

De verhuurder kan vervolgens ingaan op je vraag of hij kan dat weigeren. Hij zou ook akkoord kunnen gaan met een verlenging maar tegen andere voorwaarden dan diegene die jij voorstelt (bv. een kortere verlenging dan deze die jij wil). Raken jullie het onderling niet eens, dan heeft de vrederechter het laatste woord. Bij diens beoordeling zal de vrederechter rekening houden met de belangen van beide partijen en met de eventuele hoge leeftijd van één van hen.

Hogere huurprijs?

Hou er wel rekening mee dat de vrederechter als die een verlenging van de huur toestaat ook een verhoging van de huurprijs kan toestaan. Gaf de verhuurder je een opzeg zonder motief en is die ten gevolge daarvan een vergoeding aan jou verschuldigd, dan kan de rechter deze vergoeding bij een verlenging ook verminderen of zelfs opheffen. De rechter beslist ook vrij over de duur van de verlenging. Hij moet wel een precieze einddatum aangeven. De wet bepaalt overigens geen maximale termijn voor zo’n verlenging.

Twee keer vragen?

De wet laat je als huurder zelfs toe om na een eerste verlenging nog eens een verlenging te vragen als je nieuwe buitengewone omstandigheden kan inroepen. Dit kan bv. het geval zijn als je bij de eerste verlenging je job was kwijtgeraakt en vervolgens ziek raakt waardoor je nog een bijkomende verlenging nodig hebt.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)