Kan je aankloppen bij de erfgenamen van je huurder voor huurachterstallen?

24/02/2020

Een vroegere huurder moet je nog allerhande bedragen betalen. Maar wat gebeurt daarmee als die overlijdt? Kan je dan aankloppen bij diens erfgenamen?

Het gebeurt wel eens dat een huurder die vertrekt nog allerlei zaken aan jou moet betalen (achterstallige huur, huurschade, vergoeding wegens beëindiging in de eerste drie jaar van de huur, …). Als de huurder dan overlijdt kan je bij hem of haar vanzelfsprekend niet meer aankloppen. Maar bij wie kan je dan wel terecht?

Er zijn erfgenamen

Heeft de huurder erfgenamen die zijn nalatenschap hebben aanvaard, dan kan je bij hen aankloppen. Je kan dan vragen dat zij de bedragen die de huurder je verschuldigd is aan jou betalen. Hebben de erfgenamen de nalatenschap gewoon aanvaard dan kan je zelfs vragen dat zij van hun eigen gelden ‘bijleggen’ als wat zij ontvangen uit de nalatenschap niet volstaat om jouw vordering te voldoen.

Aanvaard onder ‘voorrecht’

Het kan ook zijn dat de erfgenamen de nalatenschap aanvaard hebben onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Als dat het geval is gaat de gehoudenheid van de erfgenaam niet verder dan wat hij uit de erfenis krijgt. Hij moet als dat niet volstaat dus niet bijpassen met zijn eigen middelen.

Verwerpen

Als de erfgenamen de nalatenschap verwerpen (of er geen erfgenamen zijn) dan is er sprake van een zogenaamde onbeheerde nalatenschap. Je kan dan naar de rechtbank stappen om een curator over de onbeheerde nalatenschap te laten aanstellen. Bij die curator kan je dan je vordering laten gelden. Als er uit de verkoop van de bezittingen van je ex-huurder vervolgens voldoende geld komt, kan dat gebruikt worden om jouw vordering te voldoen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)