Mag je een woning waarvan je mede-eigenaar bent alleen verhuren?

20/01/2020

Je bent samen met je broer of zus eigenaar van een onroerend goed dat je erfde van je ouders. Of je kocht samen met je ex-partner destijds een onroerend goed. Mag je dan alleen beslissen om dat te verhuren?

Akkoord nodig

Om een onroerend goed waarvan je onverdeeld mede-eigenaar bent te kunnen verhuren, heb je het akkoord nodig van de andere eigenaars. Je kan dat dus niet alleen beslissen. Dit geldt zowel voor het verhuren van een woning of appartement waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft als voor een handelshuur. Ook de duur van het contract maakt hierbij niet uit.

Bij een discussie zal jij moeten bewijzen dat je mede-eigenaars akkoord gingen met de verhuur. Laat hen dan ook het huurcontract voor akkoord ondertekenen.

Ze tekenen niet

Als je mede-eigenaars niet akkoord gingen met de verhuur, dan is die huur hen niet tegenstelbaar. Zij zijn met andere woorden niet gebonden door de huurovereenkomst. De huurder kan op zijn beurt van jou een schadevergoeding vragen.

Naar de rechtbank

Weigeren je mede-eigenaars hun akkoord te geven met een verhuring van het onroerend goed, dan kan je eventueel wel naar de rechter stappen. In de wet staat nu eenmaal dat één van de mede-eigenaars de overige kan noodzaken om deel te nemen aan daden van beheer waarvan de rechter de noodzakelijkheid erkent. Je zal dan moeten kunnen aantonen dat de andere mede-eigenaars ten onrechte niet willen meewerken aan de verhuur, dat die kadert in een goed beheer en dat de andere eigenaars zich zonder geldige reden verzetten.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)