Dit riskeer je als je de huurprijs niet vermeldt op een affiche ‘te huur’

17/01/2020

Als je zelf een huis of appartement wil verhuren, hang je daar wel eens een bordje of affiche uit waarop vermeld wordt dat het pand te huur staat. Maar waarom zet je daar maar beter de gevraagde huurprijs op? En wat riskeer je als je dat niet doet?

Wettelijke verplichting

Als je een woning of appartement wil verhuren dat voor ‘bewoning’ is bestemd moet je op huuraffiches minstens het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de kosten en lasten vermelden. Dat geldt zowel in Vlaanderen, Wallonië als in Brussel.

In Brussel en Wallonië is de informatie die je als verhuurder moet vermelden zelfs nog ruimer. Zo moet in Brussel bijvoorbeeld zelfs vermeld worden of er in het huurpand al dan niet individuele tellers zijn voor water, gas en elektriciteit.

Sanctie

Hou je je niet aan deze verplichting, dan kan de gemeente waar het onroerend goed gelegen is (en waar je de affiche dus uithangt) je een administratieve geldboete opleggen. Het is dus de gemeente die beslist om dat al dan niet te doen.

Die boete kan in Vlaanderen tussen de 50 en 350 euro liggen. In Wallonië en in Brussel bedraagt het maximumbedrag van de boete integendeel ‘maar’ 200 euro.

Een lagere huur vragen?

Het is niet omdat je een bepaalde prijs op je affiche vermeldt dat je uiteindelijk geen lagere huurprijs mag vragen aan je huurder. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als er geen kandidaten blijken te zijn om aan de huurprijs die je aanvankelijk voorstelde van je te huren.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)