Nieuwjaar : tijd om de huur te indexeren?

13/12/2019 - partner: Immovlan.be

Heel wat huurders en verhuurders denken nog altijd dat de huurprijs jaarlijks op 1 januari mag worden geïndexeerd. Maar is dat wel zo en met welke spelregels moet je daarbij rekening houden?

Als je een woning of appartement (ver-)huurt waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft, dan mag de huurprijs daarvan aangepast worden aan de index, tenzij er in de huurovereenkomst een andere regeling staat. Bovendien mag in Wallonië de huurprijs niet geïndexeerd worden als het huurcontract niet geregistreerd is.

Niet op 1 januari

De indexaanpassing mag niet gebeuren op 1 januari van elk jaar maar wel op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Dat betekent dan ook dat elk huurcontract zijn eigen datum heeft waarop de indexaanpassing jaarlijks mag plaats hebben.

Hoe indexeren?

De wet geeft meteen ook aan welke formule er moet worden gebruikt om de nieuwe huurprijs te berekenen. Het eenvoudigste is dat je deze berekening online doet. Daarvoor kan je terecht op de gratis website https://huurcalculator.statbel.fgov.be/NI/indicators/cpi/rent_nl.asp. De partij die de indexaanpassing wil (vaak is dat de verhuurder) moet de vraag om de huurprijs aan te passen stellen aan de andere. De indexering gebeurt dus niet automatisch.

En als je het vergat?

Als je vergat de indexaanpassing te vragen kan je dat niet onbeperkt ‘rechtzetten’. Je kan namelijk maar drie maanden teruggaan in de tijd om het extra bedrag van de index op te vragen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)