Moet je kandidaat-huurders binnenlaten bij het einde van de huur?

10/12/2019

Tijdens de laatste maanden van je huurovereenkomst wil de verhuurder (of de makelaar bij wie het pand te huur staat) het huurhuis komen bezichtigen met enkele kandidaat-huurders. Maar is dat wel toegelaten en kan hij dan te pas en te onpas langskomen?

Kijk in je huurcontract

In je huurcontract kan een regeling staan over welke bezichtigingen je verhuurder mag (laten) doen bij het einde van de huur. Zo kunnen er concrete dagen en uren vermeld worden (bv. tijdens de laatste drie maand van de huur elke woensdag van 18 tot 20 u en elke zaterdag van 11 tot 13 uur). Zo’n afspraken zijn vaak geldig, tenzij ze een te verregaande inbreuk zouden vormen op je recht om het rustig genot te hebben van je huurpand. Dit is bv. het geval als het huurcontract dagelijks bezichtigingen mogelijk maakt.

En als er niets in staat?

Staat er niets in het huurcontract vermeld, dan moet je aan je verhuurder al eveneens de mogelijkheid geven om het huurpand te laten bezichtigen in de laatste maanden van de huur. Spreek daarvoor concrete dagen en uren met de verhuurder af. Je kan de bezichtigingen dan laten plaatsvinden op dagen en uren die je passen.

Binnen zonder je toestemming?

De verhuurder (of makelaar) mag niet met kandidaat-huurders in je huurhuis binnenkomen als je niet thuis bent (tenzij je daarvoor de toestemming zou geven). Ook als je thuis bent en je geen toelating geeft om binnen te komen mogen ze je woning niet betreden (zelfs al zouden er contractueel afspraken gemaakt zijn dat ze dat wel kunnen).

Een discussie en dan?

Laat je de kandidaat-huurders niet binnen op de afgesproken uren of slaag je er niet in met de verhuurder afspraken te maken (omdat je bv. helemaal niet wil dat er bezichtigingen doorgaan) dan riskeer je dat de verhuurder naar de vrederechter stapt om je daar te verplichten toegang tot het pand te verlenen. Bij een onterechte weigering om bezichtigingen toe te laten zou de verhuurder ook een schadevergoeding van je kunnen vragen (bv. één of meerdere maanden huur omdat hij niet dadelijk opnieuw kon verhuren).

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)