Kan je de plaatsbeschrijving bij huur zelf opmaken?

3/12/2019

Als je een woning huurt of verhuurt moet er bij het begin (en op het einde) van de huur een plaatsbeschrijving worden opgemaakt. Kan je die onderling opmaken of moet daarvoor een specialist worden ingeschakeld?

Zelf opmaken kan

De wet laat je perfect toe om de plaatsbeschrijving onderling op te maken. Je moet er dan wel voor zorgen dat dit wat men noemt tegensprekelijk gebeurt (in aanwezigheid van huurder en verhuurder die beiden de plaatsbeschrijving moeten ondertekenen). Bovendien moet de plaatsbeschrijving omstandig zijn en moet deze, afhankelijk van het gewest waar het onroerend goed dat verhuurd wordt gelegen is, ook aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Maar is niet altijd aangewezen

Is de plaatsbeschrijving niet voldoende omstandig of voldoet die niet aan de wettelijke voorwaarden, dan is ze niet geldig. Dat is dan een probleem voor de verhuurder. Die zal namelijk niet kunnen bewijzen in welke staat het verhuurde goed was bij het begin van de huur.

Tenzij je als verhuurder voldoende ervaring hebt met het opstellen van plaatsbeschrijvingen is het dan ook beter om een beroep te doen op een specialist (bv. een expert-schatter) om de plaatsbeschrijving op te maken. Doe je voor het verhuren een beroep op een vastgoedmakelaar, dan kan die eventueel zorgen voor de plaatsbeschrijving.

En de kosten?

De kosten van de opmaak van de plaatsbeschrijving door een specialist worden in het huurcontract veelal ten laste gelegd van huurder en verhuurder elk voor de helft. Een dergelijke bepaling is perfect geldig.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)