Zo reken je de stookolie af die bij het begin van de huur nog in de tank zit

29/10/2019

Je (ver-)huurt een woning die verwarmd wordt op stookolie. Bij het begin van de huur zit er nog een aantal liters in de tank. Kan de verhuurder dan vragen dat de huurder deze overneemt en ook betaalt?

Het gebeurt maar al te vaak dat de stookolietank bij het begin van de huur niet volledig leeg is en de huurder vervolgens gebruik maakt van wat er nog in de tank zit om de woning te verwarmen. Kan een verhuurder daar een vergoeding voor vragen?

Laten betalen

Een verhuurder zou inderdaad met zijn huurder in het huurcontract kunnen overeenkomen dat die betaalt voor de stookolie die zich nog in de tank bevindt. Het aantal liters waarover het gaat kan berekend worden door met een peilstok het aantal centimeters dat nog in de tank zit te meten.

Werd er in het huurcontract niets overeengekomen, dan kan de verhuurder de huurder niet verplichten om de stookolie over te nemen. Weigert de huurder op die vraag in te gaan, dan zou de verhuurder de tank wel kunnen leegmaken.

Bijvullen op het einde

Een alternatieve oplossing bestaat erin af te spreken dat de huurder er voor moet zorgen dat de tank bij het einde van de huur in dezelfde mate gevuld is als bij het begin van de huur. In dat geval is het natuurlijk van belang een door beide partijen ondertekende vaststelling te hebben van hoeveel er zich bij het begin van de huur in de tank bevindt.

En bij het einde van de huur?

Zit er op het einde van de huur meer in de tank dan bij het begin van de huur dan kan de huurder niet eisen dat de nieuwe huurder (of de eigenaar) hem daarvoor vergoedt, tenzij er andere afspraken werden gemaakt. De vertrekkende huurder mag de stookolie wel uit de tank halen en met zich meenemen. Werd bij het begin van de huur vastgesteld hoeveel stookolie er nog in de tank zat, dan moet de huurder die vertrekt er minstens evenveel in laten zitten.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)