Wie draait er op voor vochtproblemen in je huurhuis?

27/08/2019

In de woning die je (ver-)huurt is er een vochtprobleem of er doet zich schimmelvorming voor. Moet dit dan steeds worden opgelost door de verhuurder of kan ook de huurder een verantwoordelijkheid hebben?

Als er zich een vocht- of schimmelprobleem voordoet in een verhuurde woning of appartement kan dat zowel de verantwoordelijkheid zijn van de verhuurder als van de huurder. Het is daarbij belangrijk te weten wat de reden is van het probleem.

Structureel gebrek.

Vooreerst kan het vocht- of schimmelprobleem te wijten zijn aan een structureel gebrek (zo bv. opstijgend vocht of onvoldoende verluchtingsmogelijkheden, …). In dat geval dien je dit als verhuurder op te lossen. Dat kan je bv. doen door de woning te laten injecteren tegen opstijgend vocht, door bijkomende verluchtingsmogelijkheden te voorzien enz.

Defect

Het probleem kan ook te wijten zijn aan één of ander defect in bv. de sanitaire installatie, een lek in een leiding enz. Vaak zal ook hier de verhuurder verantwoordelijk zijn, tenzij het gaat om een klein defect.

Als huurder moet je de verhuurder wel dadelijk op de hoogte brengen zodra je het probleem opmerkt. Doe je dat niet en verergert de schade intussen, dan kan de verhuurder je aansprakelijk stellen voor de meerschade die daardoor ontstaat.

Gebrek aan verluchting

Als het probleem te wijten is aan een gebrek aan onderhoud of een gebrek aan verluchting door de huurder, dan is hij verantwoordelijk. De huurder moet dan ook de schade die daaruit ontstaat vergoeden. Hij moet het huurpand nu eenmaal onderhouden als een goed huisvader.

Jan ROODHOOFT, advocaat (www.ra-advocaten.be)