Een huis (ver-)huren voor korte duur: nog zinvol of niet?

12/07/2019

Je wil een woning of appartement verhuren. Heeft het nog zin om dat te doen voor een korte tijd? Of ben je sowieso beter af om het dadelijk voor negen jaar te huur te stellen? Heb je als huurder enig voordeel bij een huur voor een korte tijd?

Als een woning of appartement wordt verhuurd waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft, dan kan dat gebeuren voor negen jaar. Een alternatief bestaat erin een huurcontract voor korte duur (maximaal drie jaar) aan te gaan.

Voordeel voor de verhuurder?

Als verhuurder geeft het verhuren voor korte duur je het voordeel dat je sneller van een huurder af raakt als die niet mee blijkt te vallen. Je kan de huur namelijk beëindigen tegen het einde van het (kortlopend) huurcontract. Valt de huurder wel mee dan kan je nog altijd voor een langere periode met hem in zee blijven gaan.

Vroeger had het sluiten van een kortlopend huurcontract ook als voordeel dat de huurder in de loop van de huur het contract niet kon opzeggen. Op dit moment kan hij dat wel zodat dit alleszins geen voordeel meer inhoudt.

Nadeel van een huurcontract voor korte duur is dat een goede huurder misschien wel sneller ‘afhaakt’ in de loop van het contract of misschien helemaal niet wil huren als hij dat niet kan doen voor negen jaar.

En als huurder?

Als huurder ben je beter af om dadelijk te kunnen huren voor negen jaar. Zo ben je ‘geruster’ om langer in het huurpand te kunnen blijven wonen. Het enige voordeel dat je als huurder bij een kortlopend contract hebt (tegenover een contract van negen jaar) is dat de vergoeding die je moet betalen als je de huur beëindigt in het eerste of tweede jaar van de lopende huur lager ligt dan bij een contract van negen jaar.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)