Ongedierte in een huurpand: wie betaalt de rekening?

28/06/2019

In het huis of appartement dat je (ver-)huurt zitten er ratten, muizen of kakkerlakken. Wie betaalt dan de rekening van de verdelgingsfirma die moet langskomen? Draait de huurder daarvoor op of moet de verhuurder dit betalen?

De huurder in fout?

Als de huurder de reden is van de ongedierteplaag, moet die de rekening daarvan betalen. Denk daarbij bv. maar aan het geval dat je huurder de woning of het appartement niet onderhoudt, allerhande afval op het terras of in de woning achterlaat enz.

En anders?

Is het probleem te wijten aan een structureel probleem van de woning of het appartement (zo bv. vochtproblemen, problemen met de riolering, …) dan liggen de zaken anders. De verhuurder draait in dat geval op voor de kosten die het verdelgen met zich brengt.

Het gaat om een appartement

Als een appartement verhuurd wordt en de syndicus stuurt een verdelgingsfirma dan kan die de rekening van de verdelgingsfirma niet zomaar naar de verhuurder sturen als de fout bij diens huurder ligt. De wet zegt nu eenmaal nergens dat een eigenaar sowieso aansprakelijk is voor schade die zijn huurder veroorzaakt aan de andere mede-eigenaars of de gemene delen binnen het gebouw. Iets anders is het als de eigenaar een fout kan worden verweten doordat die bv. ondanks verwittiging niet optrad tegen de huurder.

Als de syndicus kan aantonen dat de huurder de oorzaak is van het probleem kan die wel de rekening daarnaar sturen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)