Zo kan je nog onder de huur van een studentenkamer uit…

28/05/2019 - Immovlan.be

Je zoon of dochter huurde een studentenkamer voor volgend academiejaar maar wil nu uiteindelijk aan een andere hogeschool in een andere stad gaan studeren. Of hij of zij vond een beter gelegen kot en zou liever nog veranderen. Maar kan dat wel? En welke kosten zijn daaraan verbonden?

Vlaanderen

Als de studentenkamer die je kind huurde in het Vlaamse gewest gelegen is, dan kan je de huur beëindigen zolang die nog niet in werking is getreden. Je moet aan de verhuurder dan geen schadevergoeding betalen.

Er bestaat wel een uitzondering op deze regel. Als je dat als huurder doet minder dan drie maanden voor de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, ben je aan de verhuurder een opzeggingsvergoeding verschuldigd van twee maanden huur.

Het Waalse gewest

Is de studentenkamer gelegen in het Waalse gewest dan moet je een opzegtermijn van twee maanden naleven en meestal ook een vergoeding betalen die gelijk is aan drie maand huur. Daar kan je dus niet zomaar gratis weg. Bovendien kan je de opzeg meestal niet meer geven na 15 maart van het academiejaar. De opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzegging wordt gegeven.

En in Brussel?

Voor studentenkamers die in het Brusselse gewest gelegen zijn kan je als huurder het contract eveneens vervroegd opzeggen. Je kan dat doen tot één maand vóór je ingenottreding in het gehuurde goed, voor zover je gegronde redenen inroept (en deze ook aantoont). In dat geval moet je aan de verhuurder een vergoeding betalen die gelijk is aan één maand huur.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)