Moet je een vergoeding betalen als je een huur voor korte tijd vervroegd stopzet

27/05/2019 - partner: Immovlan.be

Je sloot een huurovereenkomst af voor korte duur (maximaal drie jaar) voor een huis of appartement waarin je je hoofdverblijfplaats hebt.

Je wil de huur vroegtijdig beëindigen. Ben je in dat geval aan de verhuurder een vergoeding verschuldigd? Met welke spelregels moet je rekening houden?

Wallonië

Als het onroerend goed dat je huurt in Wallonië gelegen is, kan je als huurder de huur beëindigen met naleving van een opzegtermijn van drie maanden. Je moet bovendien een schadevergoeding betalen aan de verhuurder. Die bedraagt één maand huur. Hou er wel rekening mee dat dit enkel geldt voor huurovereenkomsten afgesloten sinds 1 september 2018. Contracten van voordien kan je niet vervroegd opzeggen.

In Brussel geldt grotendeels dezelfde regels en dit ook voor reeds op 1 januari 2018 lopende huurovereenkomsten.

Vlaanderen

Huur je een huis of appartement in Vlaanderen, dan kan je die huur in principe niet vervroegd beëindigen als het contract dateert van voor 1 januari 2019. Een contract dat nadien werd aangegaan kan je wel beëindigen met een opzegtermijn van drie maanden. Je moet aan de verhuurder dan wel een vergoeding betalen die gelijk is aan anderhalve maand, één maand of een halve maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt gedurende het eerste, het tweede of het derde jaar, rekening houdend met de aanvangsdatum van de eerste huurovereenkomst.

Niet geregistreerd

Als de huurovereenkomst door je verhuurder niet werd geregistreerd gelden er andere regels. In dat geval kan je namelijk als je wil dadelijk het huurpand verlaten (in Vlaanderen voor contracten gesloten vanaf 1 januari 2019 en in Wallonië vanaf 1 september 2018). Je moet dan geen opzeg geven en geen opzegvergoeding betalen. In Wallonië moet je dan wel eerst een aanmaning om te registreren aan de verhuurder sturen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)