Zo zeg je een langlopende huurovereenkomst op

23/04/2019

Je (ver-)huurt een huis of appartement met een huurovereenkomst die al langer dan negen jaar loopt. Welke opzegtermijn moet je naleven als je deze huurovereenkomst wil opzeggen? Met welke spelregels moet je rekening houden?

Een huurovereenkomst eindigt niet automatisch na negen jaar. Als verhuurder moet je namelijk een opzegtermijn naleven van zes maand als je de huur tegen de einddatum wil beëindigen. Als huurder moet je dan weer een opzeg geven van drie maanden. Doet noch de huurder, noch de verhuurder dat dan wordt de huurovereenkomst verlengd voor een nieuwe periode van drie jaar. Hoe kan je die dan als huurder of verhuurder beëindigen?

De huurder zegt op

Als huurder kan je die ‘verlengde’ huurovereenkomst opzeggen met naleving van een opzeg van drie maand. Zeg je de overeenkomst op, dan moet je aan de verhuurder trouwens geen schadevergoeding betalen.

En als verhuurder?

Als verhuurder kan je de huur maar opzeggen tegen het einde van de driejarige termijn. Een tussentijdse beëindiging is dus niet mogelijk. Meer bepaald kan je dat doen door een opzegtermijn van zes maanden na te leven. Je moet dan overigens geen reden aangeven waarom je de huur wil beëindigen.

Eigen gebruik

Iets anders is als je als verhuurder zelf het pand wil gaan bewonen (of dat wil laten doen door een familielid). In dat geval kan je de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen met naleving van een opzegtermijn van zes maanden. Hetzelfde geldt als je bepaalde verbouwingswerken wil doen in het onroerend goed.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)