Via deze website kan je de aan de index aangepaste huurprijs berekenen

25/03/2019

Als je een woning huurt of verhuurt wordt de huurprijs aangepast aan de index. Hoe kan je snel en eenvoudig het aangepaste bedrag berekenen? Wie moet daarvoor het initiatief nemen?

Huurprijzen van woningen en appartementen worden jaarlijks aangepast aan de index. Dit gebeurt op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

Website

Er bestaat een website van de overheid waarop je de berekening van de aangepaste huurprijs kan maken. Wil je hiervan gebruik maken zorg dan dat je weet wanneer het huurcontract precies werd gesloten, wanneer dit in werking trad en wat de aanvankelijke huurprijs was. Je moet ook aangeven in welk gewest het verhuurde pand is gelegen.

Wie moet het doen?

De indexering gebeurt niet automatisch. Ze gebeurt pas als ofwel de huurder dan wel de verhuurder ze vraagt. De huurder heeft daar meestal geen belang bij. Door de indexering zal de huurprijs nu eenmaal meestal stijgen. De huurder kan dan ook wachten tot de verhuurder een huuraanpassing vraagt op grond van de indexering.

Teruggaan in de tijd is beperkt

Als de verhuurder vergeet de huurindexering te vragen kan hij dat niet onbeperkt rechtzetten. Hij kan namelijk maar drie maand teruggaan in de tijd. Voor de toekomst kan hij wel onbeperkt de aan de index aangepaste huurprijs opvragen. Vergat de verhuurder een aantal jaren te indexeren dan kan de nieuwe huurprijs wel eens flink verschillen van de oorspronkelijke.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)