Is er nog een bijlage nodig aan je huurcontract?

4/02/2019

Bij het (ver-)huren van een woning of appartement waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft moest er vroeger een verplichte bijlage aan het huurcontract gevoegd worden. Maar is dat nu ook nog het geval? Met welke spelregels moet je voortaan rekening houden?

Vlaanderen

Als de verhuurde woning in Vlaanderen gelegen is, is het sinds 1 januari 2019 niet meer nodig om een bijlage aan het huurcontract te voegen. Men wilde immers papierverspilling vermijden. Het volstaat dat er in het huurcontract wordt verwezen naar de ‘vulgariserende toelichting’ die online terug te vinden is. Hiertoe kan bv. volgende zin in het huurcontract worden opgenomen : ‘de verhuurder wijst de huurder er op dat een vulgariserende toelichting met enkele belangrijke onderdelen van het woninghuurrecht terug te vinden is op de website www.woninghuur.vlaanderen/vulgariserendetoelichtinghoofdverblijfplaats.’

Wallonië

Is het huurpand gelegen in het Waalse gewest, dan gelden er andere regels. In dat geval is het wel nog nodig om een bijlage te voegen aan het huurcontract. Deze verplichte bijlage vind je terug op de website http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_logement/bail/theme/9.

En in Brussel?

Voor huurwoningen die gelegen zijn in het Brusselse gewest moeten alle huurcontracten ook een toelichtende bijlage bevatten. In deze bijlage krijgen huurder en verhuurder meer uitleg over de wederzijdse rechten en plichten. Je vindt deze bijlage terug op de website https://huisvesting.brussels/huren/woninghuurovereenkomst/toelichtende-bijlage-bij-de-huurovereenkomst.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)