Wil je voor de eerste keer verhuren? Dit moet je allemaal weten!

8/01/2019 - partner: Immovlan.be

Wie een huis of een appartement wil verhuren, hoeft geen beroep te doen op een immobiliënmakelaar maar dan enkel en alleen als je alle rechten en plichten kent…

We beginnen met een kwestie die voor de hand ligt, maar die toch aangehaald dient te worden. In welke staat moet een woning die bestemd is voor verhuur zich bevinden? Het pand moetn uiteraard voldoen aan de basisvereisten inzake veiligheid, gezondheid en leefbaarheid. De Belgische wetgeving bepaalt ook dat het de verantwoordelijkheid van de verhuurder is om een rookmelder in de gehuurde woning te installeren.

Wat met het papierwerk?

Als eigenaar of vruchtgebruiker van een pand heb je in principe nog steeds het recht om het te verhuren, maar sommige gemeenten kunnen een ad hoc-certificaat eisen. Vraag dat dus zeker na. Wat de huurprijs betreft, die bepaal je zelf. Eens overeengekomen, kan dit tarief niet meer worden aangepast maar wordt het automatisch jaarlijks geïndexeerd. De meeste huurovereenkomsten gelden voor 9 jaar, opzegbaar om de 3 jaar, al bestaan er ook andere types. Ook hiervoor kan je contact opnemen met je gemeente.

Wettelijke verplichtingen waar je niet omheen kan

De vraag die veel verhuurders zich stellen is of ze een potentiële huurder mogen weigeren. Hoewel je jezelf niet hoeft te verantwoorden wanneer je de voorkeur geeft aan de ene huurder boven de andere, mag je niet discrimineren. Dat is bij wet verboden en kan dus worden gesanctioneerd. Wat de voorwaarden van het contract betreft, daarin ben je vrij op voorwaarde dat je de bepalingen van de wet naleeft. Ook belangrijk: als het gehuurde pand als hoofdverblijf wordt bewoond, is het verboden om de onroerende voorheffing aan de huurder in rekening te brengen.

De plaatsbeschrijving

De plaatsbeschrijving is verplicht en da’s een goede zaak. De huurder wordt immers verondersteld je eigendom achter te laten in de oorspronkelijke staat en de plaatsbeschrijving moet discussies vermijden. De huurgarantie is dan weer geen wettelijke verplichting, al beschermt ze je wel.  In het algemeen wordt ervan uitgegaan dat de huurprijs niet meer dan 3 maanden mag bedragen. Een huurcontract moet echter wel geregistreerd zijn om als geldig te worden beschouwd.