Geldt de nieuwe huurwet ook voor bestaande huurcontracten?

27/12/2018 - partner: Immovlan.be

In Vlaanderen gelden er vanaf 1 januari nieuwe spelregels voor woninghuurcontracten. In Brussel en Wallonië werd de huurwetgeving al aangepast op respectievelijk 1 januari en 1 september 2018. Maar gelden die nieuwe regels ook voor lopende huurcontracten?

De wettelijke regels rond het verhuren van woningen, appartementen enz. veranderen op heel wat vlakken. Zo gaat in Vlaanderen de huurwaarborg van twee naar drie maanden, kunnen huurcontracten voor korte duur worden opgezegd, veranderen de regels als een huurder overlijdt enz. Maar moet je die nieuwe spelregels ook toepassen op lopende contracten?

Enkel voor nieuwe overeenkomsten

In Vlaanderen gelden de nieuwe regels enkel voor huurcontracten die vanaf 1 januari eerstkomende worden afgesloten. Voor bestaande schriftelijke huurcontracten verandert er dus niets. Die blijven geregeld door de oude wet. Dat betekent dan ook dat je bijvoorbeeld niet kan vragen dat een bestaande huurder nu één maand extra huurwaarborg stort.

Hoe zit het in Brussel?

Voor huurwoningen gelegen in het Brusselse gewest ligt dit anders. De regeling die in Brussel sinds 1 januari 2018 geldt is in principe wel van toepassing op lopende huurovereenkomsten, met uitzondering van een aantal bepalingen.

En in Wallonië?

Daar gelden in grote lijnen dezelfde regels als in Brussel. De wettelijke bepalingen die sinds 1 september ll van toepassing zijn gelden daar in principe ook voor bestaande huurovereenkomsten, enkele uitzonderingen niet te na gesproken.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)