6 zaken die je zeker moet controleren voor je een kot huurt

19/12/2018 - partner: Immovlan.be

Het geschikte kot voor je zoon of dochter die aan een universiteit of hogeschool gaat studeren, is niet altijd even simpel. Hou alvast rekening met deze 6 vuistregels om onaangename verrassingen te vermijden.

Denk je de geschikte accomodatie te hebben gevonden? Let dan op deze zaken:

  1. De naleving

“Een gebouw verandert niet zonder voorafgaande toestemming in een kot(en). Hiervoor is een stedenbouwkundige vergunning vereist, ook al zijn er geen belangrijke wijzigingen aan het gebouw aangebracht,” legt een makelaar uit. Bovendien moet de eigenaar, om een kot te kunnen verhuren, een huurvergunning van de gemeente verkrijgen op basis van de naleving van een aantal huisvestings- en gezondheidsnormen. De eerste stap: check of de eigenaar alle regels naleeft.

  1. Het contract

Dan volgt de huurovereenkomst. Het is verplicht om een schriftelijke huurovereenkomst af te sluiten. Om geldig te zijn, moet dit contract de namen van de huurder en de eigenaar, de aard van het gehuurde goed, het gebruik, de locatie en het bedrag van de huurprijs vermelden. Het zal ook de duur van de huurovereenkomst, de wijze van opzegging en de duur van de huurovereenkomst en eventueel een clausule van vroegtijdige beëindiging in geval van stopzetting van de studie bevatten.

De meeste studentenkotverhuurcontracten zijn van korte duur. Sommige zijn beperkt tot het schooljaar (10 maanden, van september tot juni), terwijl het ook kan dat een student tijdens de zomervakantie (12 maanden) de accommodatie blijft bewonen. Ons advies: als je er ook in de weekends wil verblijven, controleer dan zeker dat het contract deze mogelijkheid niet uitsluit.

  1. Hoe zit het met de kosten?

Zijn de huurkosten (water, gas, elektriciteit, elektriciteit, verwarming, internet) en de kosten voor gemeenschappelijke ruimten (bijv. onderhoud en verlichting van gangen) al dan niet inbegrepen in het bedrag van de huur dat aan de verhuurder moet worden betaald? Zijn ze forfaitair (zonder mogelijkheid tot herziening) of op basis van de werkelijke uitgaven (in het algemeen wordt een voorziening gevraagd, die aan het einde van het jaar aan de hand van facturen opnieuw zal worden beoordeeld)? Alle kosten moeten duidelijk in de huurovereenkomst worden vermeld.

Let wel, de student is meestal niet in zijn kot gedomicilieerd. Dit laatste wordt daarom beschouwd als een “tweede verblijfplaats”. Dat betekent een gemeentebelasting van 300 tot 700 euro per jaar, afhankelijk van de regio.

  1. Huurgarantie

Een huurgarantie is niet verplicht voor een studentencontract maar wordt vaak wel gevraagd. In het algemeen zal de verhuurder 2 maanden huur eisen. Deze borgsom hoeft niet op een geblokkeerde rekening te worden gestort en mag zelfs cash worden gegeven, maar zorg in zo’n geval dan zeker dat je een gedateerd en ondertekend ontvangstbewijs krijgt.

  1. En de verzekeringen?

Ook weer niet verplicht, maar wel een absolute aanrader. Het is immers de huurder die verantwoordelijk is in geval van een ongeval (brand, waterschade, glasbreuk…). Vaak is deze verzekering voorzien in het huurcontract maar als dit niet het geval is, breng je dat maar beter zelf in orde.

  1. De plaatsbeschrijving

Dit is een schriftelijk document dat uiterlijk 15 dagen na het afsluiten van het contract wordt opgesteld en waarin de toestand van de gehuurde kamers (voornamelijk de geconstateerde onvolkomenheden en problemen) wordt beschreven. De inventaris moet ook zorgvuldig worden opgesteld. Foto’s zijn dan ook altijd nuttig om discussies te vermijden.