Kan je in een handelshuurovereenkomst bijkomende opzegmogelijkheden opnemen?

9/10/2018 - Immovlan.be

Een huurder kan een handelshuurovereenkomst om de drie jaar opzeggen. Maar kan je in het huurcontract extra opzegmogelijkheden voor de huurder opnemen? Kan dat ook voor de verhuurder?

visit.brussels – Eric Danhier

De handelshuurwet bepaalt dat de handelshuurder de huur kan opzeggen tegen het verstrijken van elke driejarige periode. Hierbij moet hij een opzegtermijn van zes maanden naleven. Om de opzeg te geven moet hij een aangetekende brief of een gerechtsdeurwaardersexploot gebruiken.

Extra opzegmogelijkheid

In het huurcontract kan wel een extra opzegmogelijkheid voor de huurder worden opgenomen. Voor de huurder voordeligere bepalingen dan deze die in de handelshuurwet staan zijn wel degelijk geldig

Zo zou bijvoorbeeld in het huurcontract bepaald kunnen worden dat de huurder de mogelijkheid krijgt om het huurcontract na het eerste jaar op te zeggen of zelfs te allen tijde. Bij dit alles kan meteen ook de opzegtermijn worden afgesproken die daarbij moet worden nageleefd. Die mag korter zijn dan de ‘wettelijke’ termijn van zes maanden. Als huurder is het dus belangrijk hierover bij het afsluiten van de huurovereenkomst te onderhandelen.

Opzegmogelijkheden beperken?

Waar het mogelijk is om aan de huurder bijkomende opzegmogelijkheden te geven is het integendeel niet mogelijk zijn wettelijke opzegmogelijkheden te beperken. Een clausule die dat toch zou doen is niet geldig.

En de verhuurder?

Er kan in het huurcontract integendeel geen extra opzegmogelijkheid voor de verhuurder opgenomen worden. Doe je dat toch, dan is zo’n bepaling al eveneens niet geldig.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)