Moet een huurder verwittigd worden van een algemene vergadering?

30/08/2018

De mede-eigenaars binnen een appartementsgebouw moeten uitgenodigd worden op de algemene vergaderingen van mede-eigenaars. Maar moet de syndicus ook de huurders in het gebouw op de hoogte brengen dat er een vergadering zal zijn?

Eerder gaven we al aan dat een huurder (tenzij hij een volmacht heeft van een eigenaar) in principe niet welkom is op de algemene vergadering van mede-eigenaars. Maar betekent dat ook dat de huurders niet op de hoogte moeten worden gebracht van de vergaderingen?

Verwittigen moet wel

Het is niet omdat huurders niet aanwezig mogen zijn op de vergadering dat zij daarvan niet op de hoogte moeten worden gebracht. De wet legt namelijk de verplichting op om aan elke persoon die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht maar die in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, de datum van de vergaderingen mede te delen. De bedoeling hiervan bestaat erin deze personen in staat te stellen om schriftelijk hun vragen of opmerkingen met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten te formuleren.

Wie verwittigen?

Dat alles betekent dus dat uw huurder op de hoogte moet gebracht worden van de data van de vergaderingen. Verhuurt u een appartement als vakantieverblijf (voor bv. telkens een week of hooguit een maand) dan moeten deze huurders strikt gezien niet op de hoogte worden gebracht. Weet overigens dat de verplichting om de huurders te verwittigen op de syndicus rust. Als eigenaar moet u uw huurder dus niet op de hoogte brengen.

Hoe op de hoogte brengen?

De syndicus moet de huurders niet allemaal apart aanschrijven. Het volstaat dat de syndicus een mededeling aanplakt op een goed zichtbare plaats in de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Hierbij kan het bv. gaan om de inkomdeur, de inkomhal, de deur van de lift enz.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)