Vier manieren om te vermijden dat je huurder je te laat betaalt

Er zijn wel eens huurders die het niet te nauw nemen met het tijdstip waarop ze de maandelijkse huur moeten betalen. Hoe kan je dit als verhuurder vermijden?

Je huurder betaalt de huur wel maar nooit gebeurt dat op tijd. De ene keer betaalt hij de 15e van de maand terwijl dit de andere maand al de 25ste is. Hoe kan je dat als verhuurder vermijden?

Geef een concrete dag aan

Zet in het huurcontract vooreerst een concrete dag waarop de huur op jouw rekening moet staan (bv. telkens uiterlijk de vijfde van de maand waarop de huur betrekking heeft). Voorzie daarbij dat de huur betaalbaar is bij het begin van de maand waarop deze slaat.

Eis een domiciliëring

Je kan in het huurcontract opnemen dat je huurder de huur via een domiciliëring moet betalen. De bank voert dan op de datum als aangegeven de betaling uit. Voorwaarde is wel dat er voldoende geld op de rekening van je huurder staat.

Voorzie een boete

Zet in het huurcontract een bepaling dat je huurder van rechtswege en zonder ingebrekestelling een boete verschuldigd is als hij de huur niet tijdig betaalt. Overdrijf daarbij niet in het bedrag dat je aanrekent. Beperk je bijvoorbeeld tot een bedrag van 20 euro per maand die niet tijdig wordt betaald. Weet dat het niet zeker is dat een rechtbank je hierin bij een discussie zal volgen. Bepaal meteen ook dat je huurder bij niet tijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten verschuldigd is waarbij je ook de intrestvoet (bv. 8 %) overeenkomt.

Of geef een korting

Je kan ook een korting geven aan huurders die wel tijdig betalen. Zo zou je bv. kunnen afspreken dat een huurder die de huur wel tijdig betaalt 2 % korting krijgt op de huurprijs (voor de tijdig betaalde maand) en dus uiteindelijk minder huur moet betalen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)