Zo kan je als huurder vertrekken als het huurcontract niet geregistreerd is

10/08/2018 - partner: Immovlan.be

Als je een woning huurt moet de verhuurder het huurcontract laten registreren. Doet hij dat niet dan kan je als huurder het huurcontract wel eens beëindigen zonder opzegtermijn en/of –vergoeding. Wat moet je daarvan weten?

Als je een woning huurt die in het Waalse gewest gelegen is, dan mag de verhuurder de huurprijs niet indexeren als hij naliet de huurovereenkomst te laten registreren. In Vlaanderen en Brussel geldt die regel niet.

Weg zonder opzegtermijn en/of -vergoeding

In de drie gewesten bestaat er nog een andere sanctie. Meer bepaald kan de huurder bij niet-registratie de huurovereenkomst te allen tijde beëindigen zonder een opzegtermijn te moeten naleven en/of een opzeggingsvergoeding te moeten betalen. Toch verschillen de modaliteiten van deze regel van gewest tot gewest.

Brussel en Wallonië

In Brussel en Wallonië moet je als huurder -opdat deze ‘sanctie’ zou spelen- eerst de verhuurder nog aanmanen om de huurovereenkomst alsnog te laten registreren. Dit moet je doen via een aangetekend brief, een deurwaardersexploot, dan wel door afgifte van een brief aan de verhuurder waarbij die het dubbel ondertekent met vermelding van de datum van ontvangst.

Als de verhuurder de huurovereenkomst dan niet registreert binnen de maand na deze aanmaning kan de huurder vertrekken zonder een opzegtermijn na te leven en/of een opzegvergoeding te moeten betalen. In Brussel geldt eenzelfde regeling.

En in Vlaanderen?

In Vlaanderen is zo’n aanmaning integendeel niet nodig. Daar kan je als huurder sowieso een einde maken (zonder opzeg en/of vergoeding) aan het huurcontract als dit niet tijdig werd geregistreerd.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)