Wie betaalt de kosten van de plaatsbeschrijving?

9/08/2018 - partner: Immovlan.be

Bij het verhuren van een woning of appartement moet er bij aanvang van de huur een gedetailleerde plaatsbeschrijving worden opgemaakt. Wie betaalt de kosten daarvan?

Als er bij het begin van de huur geen tegensprekelijke plaatsbeschrijving wordt opgesteld wordt de huurder geacht het pand te hebben ontvangen in de staat waarin het zich bij het einde van de huur bevindt. Maar op wiens kosten wordt zo’n plaatsbeschrijving opgemaakt?

Twee mogelijkheden

Er bestaan twee methodes om een plaatsbeschrijving op te stellen. Vooreerst kunnen de huurder en verhuurder dat onderling doen. In dat geval zijn er in principe geen kosten verbonden aan de opmaak. Zorg er als je op deze manier te werk gaat wel voor dat de plaatsbeschrijving voldoende gedetailleerd is. Een alternatief bestaat er in een deskundige de plaatsbeschrijving te laten opmaken.

De kosten worden gedeeld

Als een beroep wordt gedaan op een deskundige, dan worden de kosten van de plaatsbeschrijving gedeeld tussen de huurder en de verhuurder. Elk van hen betaalt dan meer bepaald de helft hiervan. Deze kosten kunnen al snel 300 euro of meer bedragen. Hou er overigens rekening mee dat de kosten voor de opmaak van een plaatsbeschrijving allicht hoger liggen bij de verhuring van een huis dan als een appartement wordt verhuurd.

Een eigen expert

Ook als de plaatsbeschrijving onderling wordt opgemaakt zou één van de partijen kunnen verkiezen om zich te laten bijstaan door een eigen deskundige. Weet wel dat de kosten van zo’n eigen deskundige exclusief moeten worden gedragen door de partij die er een beroep op doet. De andere partij dient daar dus niet in bij te dragen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)