Als de handelshuurder geen vergunning krijgt…

9/08/2018 - Immovlan.be

Een handelshuurder heeft wel eens vergunningen nodig om een bepaald soort handel te kunnen beginnen in het pand dat hij huurt. Maar wat gebeurt er als hij deze vergunningen niet krijgt? Eindigt de huur dan automatisch?

Stel dat een huurder bijvoorbeeld een nachtwinkel wil beginnen in een handelspand dat hij huurt. Na de huurovereenkomst te hebben getekend blijkt dat de vergunningen niet in orde komen. Wat gebeurt er dan met de huurovereenkomst?

De huur eindigt niet

Het feit dat de huurder niet de nodige vergunningen krijgt voor de uitbating van zijn winkel heeft niet tot gevolg dat de huurovereenkomst daardoor automatisch eindigt. De huur blijft dus ‘gewoon’ doorlopen. De huurder kan ook niet zomaar argumenteren dat er sprake is van overmacht in zijnen hoofde waardoor het contract automatisch stopt.

Verantwoordelijkheid van de huurder

Het is de taak van de handelshuurder om na te gaan welke vergunningen hij precies nodig heeft en of hij de voorgenomen handel wel kan uitvoeren in het pand dat hij huurt. Hij kan die verantwoordelijkheid dus niet afschuiven op de verhuurder en zeggen dat het diens fout is dat de vergunningen niet bekomen worden. Om alle discussies te vermijden kan dat ook nog eens letterlijk vermeld worden in de huurovereenkomst.

Andere afspraken maken

De huurder en verhuurder kunnen in de huurovereenkomst wel andere afspraken maken. Zo zouden zij bijvoorbeeld kunnen afspreken dat de huur wordt afgesloten onder de ontbindende (of opschortende) voorwaarde van het krijgen van de nodige vergunningen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)