Waarom je maar beter de handtekening van je (ver)huurder controleert…

7/08/2018 - partner: Immovlan.be

Als je een woning (ver)huurt of (ver)koopt dan wel een contract sluit met een aannemer kijk je maar beter na of die wel zijn of haar juiste handtekening zet. Doe je dat niet dan riskeer je namelijk geen geldige overeenkomst te hebben.

Het gebeurt zelden dat de partijen bij een overeenkomst controleren of de handtekening van de andere partij wel de echte handtekening is en niet zomaar een kribbel. Die werkwijze is echter niet zonder gevaar.

Waarom een handtekening?

Door iemand zijn handtekening te laten zetten laat je die bevestigen akkoord te gaan met de overeenkomst die je ermee afsluit. Laat die handtekening zetten onderaan de overeenkomst. Om discussies te vermijden laat je ook maar beter de overeenkomst op elke bladzijde door alle partijen paraferen. Ook eventuele wijzigingen die nog manueel worden aangebracht aan de tekst voorzie je best van een paraaf.

En wat als het een loutere kribbel is?

Plaatst iemand alleen maar een kribbel op het contract (die niet zijn echte handtekening is) dan zijn er wel eens rechters die zeggen dat die persoon …  niet gebonden is door de overeenkomst en daar alsnog onderuit kan. Hij had dan volgens die rechters niet de bedoeling om zich te verbinden door het contract. Onnodig te zeggen dat onbetrouwbare contractspartijen wel eens op deze manier zouden kunnen te werk gaan om zo desgewenst nog onder de overeenkomst uit te kunnen.

Hoe vermijden?

Je kan zulke discussies vermijden door te vragen of je de identiteitskaart van je contractspartij mag zien en de handtekening die daar op staat te vergelijken met de handtekening die deze persoon plaatst op het contract.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)