Zo moet een plaatsbeschrijving in Wallonië er voortaan uitzien

4/07/2018 - Immovlan.be

Op 1 september treedt het Waalse huurdecreet in werking. Dit decreet geeft aan wat er precies moet worden opgenomen in de plaatsbeschrijving die bij het begin van de huur wordt opgemaakt. Wat moet je daarvan weten?

Als je een woning huurt of verhuurt, wordt er bij aanvang van de huur normaal een omstandige plaatsbeschrijving opgemaakt. Doet de verhuurder dat niet, dan loopt hij het risico de huurschade niet te kunnen bewijzen.

Wat staat erin?

Het nieuwe Waalse huurdecreet geeft aan wat de ingaande plaatsbeschrijving minstens moet bevatten. Naast de datum van de vaststelling, de identiteit en de hoedanigheid van de auteur(s) van de vaststellingen en de referenties van de huurovereenkomst moeten er onder andere de persoonlijke gegevens van de partijen, het adres van het goed en de datum van het begin van de huur in staan.

Daarnaast bevat de plaatsbeschrijving een algemene nota met een overzicht van de staat van het goed, van de materialen en uitrustingen alsook de algemene staat van onderhoud en netheid van de kamers. Tevens moet de staat en de zichtbare werking van de aanwezige uitrustingen en de lijst van de documenten m.b.t. het onderhoud van de uitrustingen en hun uitvoeringsdatum worden aangegeven.

De plaatsbeschrijving bevat verder o.a. de opname van de indexcijfers van de meters en het overzicht van de sleutels, afstandsbedieningen, badges, enz. die de huurder heeft ontvangen.

Bij wijzigingen

Indien er in de verhuurde goederen belangrijke wijzigingen zijn aangebracht nadat de ingaande plaatsbeschrijving is opgemaakt, kan elke partij eisen dat op tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt.

Er komt een model

De Waalse regering gaat een standaardmodel van een ingaande plaatsbeschrijving opmaken. Dit model kan je dan gebruiken om een correcte plaatsbeschrijving op te maken.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)