Zo moet je reageren als er een herstelling nodig is aan het huis dat je huurt

20/06/2018 - Immovlan.be

Je huurt een woning of appartement waarin je je hoofdverblijfplaats hebt. Je stelt vast dat er een probleem is met de verwarming of dat een kraan lekt. Of misschien heeft de ingebouwde koelkast het wel begeven. Hoe moet je dan reageren?

Wie moet betalen?

Kijk vooreerst na of het gaat om een herstelling die te jouwen laste valt dan wel ten laste van de verhuurder. De regel daarbij is dat jij enkel instaat voor de kleine huurherstellingen en voor de schade waar je zelf voor verantwoordelijk bent. Je verhuurder staat integendeel in voor de grotere herstellingen en de herstellingen door ouderdom of overmacht. Wat betreft het Brusselse gewest bestaat er een lijst van herstellingen. Je vindt die HIER. In Wallonië en Vlaanderen kan je deze lijst ‘indicatief’ gebruiken.

Verwittig de verhuurder

Gaat het om een herstelling die jij moet betalen, laat die dan zo snel mogelijk doen. Bij herstellingen die ten laste van je verhuurder zijn, is het belangrijk je verhuurder zo snel als mogelijk van het probleem te verwittigen. Reageert deze niet, stuur dan een aangetekende brief. Als huurder zal je namelijk bij een discussie moeten kunnen bewijzen de verhuurder op de hoogte te hebben gebracht. Kan je dat niet, dan riskeer je op te draaien voor een verergering van de schade.

En bij twijfel?

Is het niet duidelijk wie uiteindelijk de herstelling moet betalen, dan kan je met de verhuurder afspreken dat je samen een vakman gelast die het probleem kan beoordelen. Afhankelijk van zijn bevindingen kan dan bepaald worden wie de herstelling uiteindelijk moet betalen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)