3 manieren om te weten te komen of een huurder het pand goed onderhoudt

14/06/2018

Als een huis of appartement wordt verhuurd, is het niet altijd even eenvoudig om te weten of de huurder dat wel proper houdt. Er bestaan nochtans enkele eenvoudige middelen om daar toch een zicht op te hebben.

Wie een huis of appartement verhuurt, moet de huurder het genot geven van het pand. De verhuurder mag dan ook niet zomaar te pas of te onpas binnenvallen om te zien of de huurder de woning wel degelijk onderhoudt.

Langs rijden

Wat je altijd mag doen is af en toe eens langs de woning te rijden. Niemand kan je verhinderen om bv. met de wagen of fiets voorbij te rijden. Je moet dan wel op de openbare weg blijven. Het is dus uit den boze de oprit op te gaan zonder daarvoor de toestemming van je huurder te hebben. Van op de openbare weg zie je nochtans vaak al hoe de tuin erbij ligt en of de woning al dan niet een verwaarloosde indruk maakt.

Men komt het je vertellen

Ook de buren (of bv. de mede-eigenaars binnen een appartementsgebouw) kunnen je soms wel eens spontaan komen inlichten over het pand en hoe het eruit ziet. Zij zijn bij je huurder misschien wel al op bezoek geweest of hebben van horen zeggen wat de toestand is van de woning. Ook een aannemer die je langs stuurt om bepaalde herstellingswerken te doen kan je, als de woning niet proper is, wel eens komen vertellen wat hij zoal allemaal aantrof.

Halfjaarlijkse controle

Je kan in het huurcontract een clausule opnemen die je toelaat één of twee keer per jaar bij je huurder langs te gaan om de woning te bekijken. Neem je zo’n bepaling op, geef dan meteen aan op welke dagen en uren dat kan (bv. de eerste zaterdag van mei om 14 uur). Als je huurder dan niet thuis is of je niet binnenlaat mag je niet zomaar eenzijdig binnengaan. Je zal dan naar de vrederechter dienen te stappen.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)