Mag je de huur indexeren als je de huurovereenkomst niet liet registreren?

5/06/2018 - Immovlan.be

Als je een woning of appartement verhuurt moet je als verhuurder de huurovereenkomst laten registeren. Maar wat gebeurt er als je dat niet doet? Loop je dan het risico de huurprijs niet te kunnen indexeren?

De verplichting om een huurovereenkomst waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft te laten registreren rust op de verhuurder. Die kan die verplichting contractueel niet afschuiven op de huurder.

Geen registratie, geen indexering

Het nieuwe huurdecreet dat in Wallonië sinds kort van toepassing is bepaalt dat je als verhuurder de huur niet kan verhogen (door een aanpassing aan de index) als de huurovereenkomst niet werd geregistreerd. De huurder kan op zijn beurt zo’n indexatie wel vragen als de index zou zijn gedaald tegenover het vorige jaar. Zo’n daling komt echter maar zelden voor.

Vlaanderen en Brussel

In Vlaanderen en Brussel geldt het voorgaande niet. Noch de vroegere woninghuurwet noch de Brusselse huurordonnantie (of het Vlaamse ontwerpdecreet) voorzien in zo’n sanctie. Weet wel dat de huurovereenkomst ook in Vlaanderen en Brussel schriftelijk moet zijn opgemaakt opdat een indexaanpassing zou kunnen.

Weg zonder opzeg

Er is in Vlaanderen en Brussel een ander gevolg van het niet laten registreren van een huurcontract. Meer bepaald kan de huurder dan het gehuurde pand verlaten zonder een opzegtermijn en/of een opzegvergoeding te moeten betalen. In Brussel geldt dit voor zover een ingebrekestelling, door de huurder aan de verhuurder gericht met een aangetekende brief, om de huurovereenkomst te registreren gedurende één maand zonder verdere behandeling is gebleven.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)