5 aandachtspunten voor wie zelf naar de rechtbank stapt

9/05/2018

Als je een discussie hebt met je huurder of verhuurder eindigt die wel eens voor de vrederechter. Je kan beslissen om daar zelf je belangen te behartigen. Maar waarmee moet je dan precies rekening houden? We zetten enkele aandachtspunten op een rijtje.

Als je geen ervaring hebt met rechtbanken is het geen evidentie om zelf je belangen te behartigen op het vredegerecht. Dat is zeker het geval als er voor de andere partij ook nog eens een advocaat opdaagt. Ons rechtssysteem staat namelijk vol met spelregeltjes waaraan je je op zo’n rechtbank moet houden. Denk dan ook twee keer na vooraleer je beslist om zelf naar de rechtbank te gaan. Doe je dat toch, dan geven we je alvast een aantal aandachtspunten mee.

Maak een juiste dagvaarding of verzoekschrift op

Wil je een zaak beginnen dan zal je moeten werken met een dagvaarding. Die moet worden betekend door een gerechtsdeurwaarder. Voor bepaalde soorten procedures kan er ook gewerkt worden met een verzoekschrift. Zowel een dagvaarding als een verzoekschrift moeten aan een aantal strikte vormvoorwaarden voldoen. Zo moet er onder andere je eigen identiteit en gegevens instaan, die van de andere partij, wat je precies vraagt, de rechtbank die bevoegd is en diens meer. Hou je je niet aan deze voorschriften, dan riskeer je dat de akte nietig is en je uiteindelijk niets vooruit bent.

Zorg er tevens voor dat je je vorderingen juist omschrijft. Ben je bv. verhuurder en wil je de huur laten ontbinden, denk dan ook aan het opvragen van eventuele huurachterstallen, het vragen van een verbrekingsvergoeding, een schadevergoeding wegens huurschade (of een voorbehoud daarvoor), de vrijgave van de huurwaarborg in je voordeel enz. Datgene wat je niet vraagt zal de rechtbank je nu eenmaal ook niet toekennen.

Maak ook een inventaris op van de stukken die je ter staving van je standpunt wil gebruiken en steek die stukken in een stukkenbundel dat je hanteert.

Ga tijdig naar de zitting

Of je nu eiser of verweerder bent, zorg er voor dat je op de datum van de zitting stipt op tijd aanwezig bent op de rechtbank. Heeft ook de andere partij geen advocaat dan riskeer je wel vrij lang te moeten wachten. Diegenen die een advocaat hebben zullen je nu eenmaal allicht voorgaan. Ben je niet (op tijd) op de zitting en ben je verweerder dan riskeer je dat de rechtbank een verstekvonnis uitspreekt. Hierin zal je allicht veroordeeld worden. Tegen zo’n vonnis kan je veelal wel een rechtsmiddel aanwenden. Daarvoor doe je best een beroep op een advocaat.

Als je op de zitting aanvoelt dat je maar beter toch een advocaat had genomen, dan kan je nog altijd proberen om aan de rechter te vragen de zaak kort uit te stellen om je toe te laten toch een advocaat onder de arm te nemen.

Zet je standpunt juist op papier

Ben je verweerder, vraag dan dadelijk aan de andere partij kopie op van de stukken waarvan ze gebruik maakt. Ben je het niet eens met het gevraagde (en/of heb je zelf een vordering op de andere) zet dan je standpunt op papier. Dat doe je het beste voor de inleidende zitting. Gaat het om een discussie die niet eenvoudig is, dan kan je eventueel aan de rechtbank vragen om de zaak uit te stellen naar een latere datum om je toe te laten standpunt in te nemen. Gaat het om een zaak die voor weinig betwisting vatbaar is, dan riskeer je dat de rechter je dat niet toelaat en de zaak dadelijk behandeld wordt.

Weet dat er strikte regels gelden over hoe je je standpunt op papier moet zetten. De wet zegt nu eenmaal dat je conclusies eerst moeten aangeven wat de feitelijke voorgaanden zijn, waarna je de vorderingen en aanspraken van de partijen moet samenvatten en vervolgens moet aangeven wat je middelen zijn. Je besluiten eindigen met aan te geven wat je precies vordert en een inventaris van de stukken die je gebruikt. Ook als verweerder kan je je stukken (met een inventaris) neerleggen. Kortom, ook hier is er weer heel wat formalisme. Hou je je daar niet aan, dan riskeer je dat er geen rekening wordt gehouden met je schriftelijk standpunt.

Denk aan de tegenspraak

Als je zaken voorlegt aan de rechter of neerlegt op de rechtbank, moet je kopie daarvan overmaken aan de andere partij. Het gaat dus niet op iets ‘achter de rug te doen’. De tegensprekelijkheid is nu eenmaal een essentieel beginsel in procedures.

Wees beleefd en hoffelijk bij de behandeling van de zaak

Bij de behandeling van de zaak mag je je standpunt toelichten aan de rechter. Zorg er daarbij voor dat je gestructureerd en duidelijk aangeeft wat er volgens jou precies gebeurd is. Als er stukken zijn die je standpunt bevestigen verwijs daar dan naar en zorg dat die ook in je stukkenbundel zitten. Geef vervolgens aan op welke rechtsregels je je beroept en wat je precies allemaal vraagt.

Als de andere partij vervolgens aan het woord komt en zaken zegt waar je het niet mee eens bent dan mag je nadien nog (kort) repliceren. Vervolgens neemt de rechter de zaak in beraad. Zorg er alleszins voor dat je beleefd en hoffelijk bent. Laat de andere partij uitpraten en kom in haar pleidooi niet tussen. Hou je je niet aan deze regels dan zou je de rechter wel eens kunnen enerveren. En dat is iets wat zeker de bedoeling niet is.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)