Wie betaalt de rekening als gasten van een huurder schade aanrichten?

5/04/2018 - partner: Immovlan.be

Een huurder krijgt gasten over de vloer die schade toebrengen aan de huurwoning. Wie betaalt in dat geval voor de schade die zij veroorzaken? En wat als de schade wordt aangebracht door ‘ongenode’ gasten?

Een huurder houdt een wild feestje in de woning of het appartement dat hij huurt. Hierbij sneuvelt er een raam of een deur. Of één van de gasten laat iets vallen waardoor er schade is aan de vloerbekleding. Wie draait daar dan voor op?

De huurder betaalt

Een huurder staat in voor beschadigingen die aan de huurwoning worden aangebracht door zijn huisgenoten of onderhuurders. Ook voor de schade die wordt aangebracht door zijn vrienden of gasten staat de huurder in.  Als zij iets beschadigen in de woning of het appartement dat de huurder huurt, draait de huurder daarvoor op.

De verhuurder moet bewijzen

De verhuurder moet dan wel kunnen bewijzen dat er schade werd aangebracht door de huurder (of zijn gasten). Als de verhuurder niet beschikt over een tegensprekelijke omstandige plaatsbeschrijving die werd opgemaakt bij het begin van de huur kan dat bewijs wel eens problematisch zijn.

En bij ‘ongenode’ gasten?

Het kan ook gebeuren dat de schade werd aangebracht door ‘ongenode’ gasten van de huurder, zo bv. door iemand die ongewenst in de huurwoning wil binnendringen. In dat geval bestaat er rechtspraak die aangeeft dat de verhuurder daarvoor opdraait als de huurder er niets aan kan doen. De verhuurder kan in dat geval wel trachten om de schade te verhalen op diegene die de schade veroorzaakte.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)