Zo moet je een huurhernieuwingsaanvraag opmaken

26/03/2018

Als je als handelshuurder een huurhernieuwing vraagt moet die een aantal zeer precieze vermeldingen bevatten. Je moet zelfs aangeven op welke manier je verhuurder erop moet reageren. Wat moet je hiervan weten?

Als je als handelshuurder een huurhernieuwing wil krijgen dan moet je die aanvragen tussen de 18e en de 15e maand voor het einde van de lopende huur. Om deze aanvraag te doen moet je een aangetekende brief of een gerechtsdeurwaardersexploot gebruiken.

Verplichte vermeldingen

De aanvraag die je doet moet heel wat verplichte vermeldingen bevatten. Ze moet de voorwaarden opgeven waaronder je als huurder bereid bent om de nieuwe huur aan te gaan. Tevens moet de aanvraag de vermelding bevatten dat de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing van de huur onder de voorgestelde voorwaarden in te stemmen, indien hij niet binnen drie maanden kennis geeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde.

Hoe moet de verhuurder reageren?

Je moet in je huurhernieuwingsaanvraag ook aangeven op welke wijze je verhuurder moet reageren op je vraag. Meer bepaald moet je letterlijk opnemen dat je verhuurder moet reageren bij exploot van een gerechtsdeurwaarder of via aangetekende brief. Als je dat niet letterlijk aangeeft is de vraag tot huurhernieuwing niet geldig. Dat wordt alvast beslist in een recent arrest van het Hof van Cassatie.

Niet geldig en dan?

Als je huuraanvraag niet geldig is dan kan je verhuurder de huur gewoon laten eindigen tegen de vervaldag. Hij zou je ongeldige vraag ook kunnen aangrijpen om een voor jou minder gunstig (nieuw) contract te onderhandelen. Hij zou ook kunnen beslissen om de ongeldigheid van de aanvraag niet in te roepen en kan dus perfect doen alsof het een geldige hernieuwingsaanvraag is.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)