De eerste lijst met huurherstellingen is er: wie betaalt wat?

8/03/2018 - partner: Immovlan.be

De wetgever kondigt al enige tijd aan dat er een lijst zou komen van herstellingen die door de verhuurder dan wel door de huurder moeten worden betaald. Voor wat betreft huurwoningen die in het Brusselse gewest liggen is die lijst nu een feit.

Bij het verhuren van een woning of appartement waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft staat de verhuurder in voor de grotere herstellingen en de herstellingen door ouderdom of overmacht. De huurder staat op zijn beurt in voor kleine herstellingen en voor herstellingen die door zijn fout (of die van zijn bezoekers of huisgenoten) veroorzaakt worden.

Discussie mogelijk

Of een herstelling al dan niet ten laste van een huurder of verhuurder is kan –met dit ‘algemene principe’- wel eens aanleiding geven tot discussies. Bij zo’n betwistingen heeft de rechtbank uiteindelijk het laatste woord als de partijen er niet uit geraken. Om deze discussies te beperken wordt al enige tijd aangekondigd dat men een lijst van concrete herstellingen zou maken waarbij wordt aangegeven wie ze moet betalen.

Lijst in Brussel

Voor het Brussels gewest werd er onlangs effectief zo’n lijst gepubliceerd die zegt welke herstelling nu precies voor wie is. Deze lijst kan u downloaden via deze link. Deze lijst bepaalt wie de werken moet betalen, niet wie ze moet uitvoeren.

En in Vlaanderen en Wallonië?

In Vlaanderen en Wallonië bestaat er op dat moment nog geen lijst met een overzicht van huurherstellingen. De lijst die in Brussel bestaat kan –zolang dat niet het geval is- wel als inspiratiebron dienen in de andere gewesten. Bovendien bestaan er allerlei lijsten die door allerhande auteurs werden opgesteld waar men terecht kan voor ‘inspiratie’ bij een betwisting.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)