Gaat een huuropzeg altijd dadelijk in?

5/03/2018

Een huurder zegt de huurovereenkomst op. Wanneer begint die opzeg dan precies te lopen? Maakt het een verschil uit naargelang de soort huur waarover het gaat?

Op het moment dat een huurder zijn opzegbrief verstuurt (of de verhuurder die zelfs ontvangt) gaat de opzeg van de huur nog niet noodzakelijk dadelijk in. Alles hangt af van het soort huurcontract waarover het gaat.

Wanneer heeft de opzeg uitwerking?

Als de huurder de huur opzegt via een gerechtsdeurwaarder, dan heeft die brief uitwerking op het moment dat de deurwaarder deze betekent aan de ontvanger. Stuurt de huurder integendeel een aangetekende brief, dan veronderstelt men veelal dat die brief maar toekomt drie werkdagen nadat hij gepost werd. Pas vanaf dan ‘telt’ dus die brief.

Woninghuur

Het is niet omdat de verhuurder de brief ontving dat de opzegtermijn ook al effectief begint te lopen. Als de opzeg te allen tijde kan worden gegeven dan voorziet de Woninghuurwet namelijk dat de opzeg pas ingaat op de eerste dag van de maand die volgt op die waarin de opzeg werd gegeven.

Andere soort huur

Gaat het om een gemeenrechtelijke huur (bv. de verhuring van een kantoorruimte, een garage, …) dan gaat de opzegtermijn (tenzij er in het huurcontract andere afspraken staan) in op het moment dat de verhuurder de opzegbrief ontvangt.

Bij een handelshuur kan er in principe alleen opgezegd worden tegen het einde van een lopende driejaarlijkse periode of tegen het einde van de lopende negen jaar. De huurder moet er dan voor zorgen dat hij de opzegbrief voldoende op voorhand verstuurt.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)