Mag je handelshuurder ‘uithangen’ naar waar hij verhuist?

25/01/2018

De huurovereenkomst met je handelshuurder eindigt. Mag hij dan aan het door jou verhuurde pand een bericht uithangen naar waar hij zijn zaak verhuist? Mag dat bericht ook blijven hangen na het einde van de huurovereenkomst?

Als je door een winkelstraat wandelt zie je wel eens dat handelaars wiens winkel verhuisd is een bericht achterlaten op het pand dat ze verlieten. Daarin staat dan, ten behoeve van klanten en mogelijke klanten, naar waar de zaak werd overgebracht.

Tijdens de huurovereenkomst

Zolang de huurovereenkomst duurt heeft je huurder vanzelfsprekend het recht om aan te kondigen naar waar hij zal verhuizen. Hij kan dat op allerhande manieren doen (bv. via zijn website, via flyers, publicatie in reclamebladen, mailing, …). Hij mag ook perfect binnen in de winkel (of aan de buitenzijde) duidelijk aankondigen wanneer en naar waar hij verhuist.

Na de huurovereenkomst

Ook als de huur al geëindigd is heeft je huurder het recht om te laten weten naar waar hij zijn winkel overbracht. Ook dan mag hij dat nog uithangen aan het pand dat je aan hem verhuurde. Dat recht staat letterlijk in de wet. Meer bepaald zegt de handelshuurwet dat iedere huurder wiens huur eindigt, gedurende de zes maanden die volgen op zijn vertrek, aan de lokalen een duidelijk zichtbaar bericht mag aanbrengen, waarbij wordt opgegeven naar welke plaats hij zijn inrichting heeft overgebracht. Dat geldt zelfs als je intussen aan iemand anders hebt verhuurd die er zijn zaak al in heeft gevestigd.

Geen andere afspraken

In het huurcontract kan je van de voorgaande regel niet afwijken. De regel is nu eenmaal wat men noemt van dwingend recht.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}