Dit gebeurt er met de huur als de verhuurder scheidt

19/01/2018

Net zoals het kan gebeuren dat een koppel dat een huis huurt gaat scheiden, kan zo’n scheiding ook voorkomen bij de verhuurder. Wat gebeurt er dan met het huurcontract?

Een gehuwd koppel verhuurt een woning of appartement. In de loop van de huurovereenkomst komt er tussen de verhuurders een breuk die leidt tot een echtscheiding. Heeft dit gevolgen voor het huurcontract?

De huur eindigt niet

Door de feitelijke scheiding (of de echtscheiding) van de verhuurders komt er niet automatisch een einde aan het huurcontract. Dat blijft dus gewoon lopen, zelfs als de woning de onverdeelde eigendom is van de beide verhuurders.

Gaat het om een huurcontract voor negen jaar, dan zou het wel kunnen gebeuren dat de verhuurders de huur opzeggen voor ‘eigen gebruik’ en dit meer bepaald om één van hen toe te laten voortaan zelf in het verhuurde pand te gaan wonen. Ze moeten dan een opzegtermijn van zes maanden naleven.

Aan wie betalen?

De huurder kan de huur (voorlopig) blijven betalen op de rekening waarop hij deze altijd betaalde. Doet één van de verhuurders moeilijk en vraagt die om voortaan op een andere rekening (bv. op zijn naam) te betalen, dan doet de huurder er goed aan het akkoord van de andere echtgenoot daarmee te vragen.

Een wijziging aanbrengen op de loutere vraag van één van de verhuurders (zonder het akkoord van de andere) doet men maar beter niet tenzij er bijvoorbeeld een uitvoerbaar vonnis zou zijn dat het tegendeel zegt.

Er komt een ‘oplossing’

In het kader van de echtscheiding zal de woning uiteindelijk allicht worden toebedeeld aan één van de echtgenoten of worden verkocht. Ook daardoor eindigt de huurovereenkomst niet automatisch. In dat geval moet de huur wel betaald worden aan de (nieuwe) eigenaar.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}