Kan een huurder extra sloten vragen?

20/12/2017

Je huurders kunnen je niet verplichten om extra beveiligingsmaatregelen te nemen tegen mogelijke diefstallen in het huis dat je verhuurt. Het volstaat dat de woning kan worden afgesloten.

Je huurder vraagt je om in de voordeur van het huis dat je verhuurt een veiligheidsslot te plaatsen. Hij vraagt ook een extra grendel op de achterdeur. Volgens hem kunnen op die manier diefstallen worden vermeden.

Je bent niet verplicht

Je bent als verhuurder niet verplicht om zulke werken op jouw kosten te doen, tenzij je je daar in het huurcontract toe verbond. In de wet staat alleen dat de woning (of het appartement) die je verhuurt moet kunnen worden afgesloten zodat enkel de bewoners er toegang toe hebben.

Als alle deuren en ramen van de huurwoning kunnen worden afgesloten en de sloten ook in goede staat zijn, kan je huurder dus niets van jou vragen. Hij kan niet eisen dat je op jouw kosten aanpassingen aanbrengt.

Er volgt een diefstal

Je huurder kan je ook niet aansprakelijk stellen als er later een diefstal volgt waarbij een deel van zijn inboedel wordt gestolen. Je huurder draait daar zelf voor op, tenzij de woning niet voldeed aan de minimale norm dat ze moet kunnen worden afgesloten. Voor schade aan de deur zelf of aan het gebouw draai jij op als de huurder kan bewijzen dat er sprake was van overmacht (en diefstal is nu eenmaal vaak een vorm van overmacht).

Je huurder betaalt zelf

Wil je huurder zelf beveiligingsmaatregelen treffen op zijn kosten, dan moet hij je daar in de regel geen toestemming voor vragen. Je riskeert bij het einde van de huur hem hiervoor een vergoeding te moeten betalen.

Je vermijdt zulke discussies maar beter. Zet dan ook in het huurcontract een bepaling dat je huurder je toestemming moet vragen voor welkdanige werken ook aan de woning. Bepaal tevens dat je de werken die gebeurden en die niet wegneembaar zijn sowieso kan behouden zonder een vergoeding te moeten betalen (of dat je kan eisen dat ze worden ‘afgebroken’ met herstel in de vorige toestand op kosten van je huurder).

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

{{NEWSLETTER_BOX}}