Wat gebeurt er na het verstrijken van de huurperiode?

2/09/2014

 

Als de huurder in de woning verblijft na het verstrijken van de huurperiode, zal de huurovereenkomst stilzwijgend verlengd worden en blijven dezelfde voorwaarden van kracht, zonder dat er een nieuw, schriftelijk contract moet worden getekend.

 

Bijvoorbeeld, als de huurder bij het verstrijken van een “3-6-9” huur in de woning verblijft zonder dat de verhuurder zich hiertegen verzet, zal het contract voor de komende 9 jaar geldig blijven.

 

Let op! Als het contract wordt verlengd en de huurder een borgsom heeft betaald, zullen de verplichtingen van de borg niet met het contract verlengd worden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als een persoon garant stond voor de verplichtingen waar de huurder in het huurcontract voor getekend had. Deze persoon zal alleen garant staan voor de eerste tijdsperiode van het contract.

 

{{NEWSLETTER_BOX}}