Hoe kan je het huurcontract van je huurder beëindigen?

2/09/2014

U kunt uw huurder niet onvoorbereid de deur uit zetten. U moet inhoudelijke regels respecteren om u ervan te verzekeren dat de woning leeg komt te staan.

 

Het huurcontract kan alleen maar eindigen na het verzoeken van het verplichte vertrek. Dit vertrek kan uitgaan van de verhuurder of de huurder.

 

Als de woning de hoofdwoning van de huurder is, wordt hij beschermd door de wet om te vermijden dat hij van de ene op de andere dag door zijn huisbaas op straat wordt gezet. Daarom moet het vertrek dat uitgaat van de verhuurder aan bepaalde voorwaarden, een reden en een opzegtermijn voldoen.

De huurder moet de woning op het laatst aan het einde van de opzegtermijn verlaten.

 

Uw huurder verplicht laten vertrekken aan het einde van het huurcontract

De verhuurder kan zonder reden een einde aan het huurcontract maken bij het verstrijken hiervan. Hij moet echter wel 6 maanden voor het einde van de periode aangeven dat hij wil dat de huurder vertrekt.
 

Uw huurder laten vertrekken tijdens het huurcontract

* Het schriftelijke verzoek tot vertrek moet via een deurwaarder of aangetekende brief bij de huurder terecht komen. Als het huurcontract ondertekend is door meerdere personen, moet u aan al die personen een brief schrijven en in het geval van een getrouwd stel de brief adresseren aan beide echtgenoten, ook al heeft er maar één van beide het contract ondertekend.

* De minimale opzegtermijn is 6 maanden. De opzegtermijn begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin het vertrek is aangekondigd.

* U moet een reden hebben voor het gedwongen vertrek:

– Uzelf of een familielid wil in de woning komen wonen (tot derdegraads familieleden, wat betekent: broers en zussen, nichtjes en neefjes van de verhuurder of zijn/haar echtgenoot).

Als een derdegraads familielid in de woning komt te wonen, kan de opzegtermijn niet eindigen voor het einde van de 3 eerste jaren van het huurcontract.

Het verzoek tot vertrek moet de identiteit van de persoon die in de woning komt te wonen en zijn/haar relatie met de verhuurder vaststellen. De huurder kan een bewijs van verwantschap opvragen, die de verhuurder in de 2 maanden na deze aanvraag moet aanleveren. Als hij dat niet doet, moet het verzoek tot vertrek ingetrokken worden.

De woning moet binnen een jaar na afloop van de opzegtermijn die de verhuurder gegeven heeft of het vertrek van de huurder, bewoond worden. De persoon moet daar voor minimaal 2 jaar onafgebroken wonen.

Als de verhuurder deze voorwaarde niet respecteert, kan de huurder een vergoeding vragen die tot 18 maanden huur kan oplopen. De voormalige huurder moet aangifte doen van het feit dat de woning niet bewoond is en contact opnemen met een vrederechter.

– De uitvoering van belangrijke werkzaamheden (waarvan de waarde hoger is dan 3 jaren huur). Deze werkzaamheden moeten anders zijn dan de werkzaamheden die normaal gesproken aan de woning worden uitgevoerd (waterlekkage, dak, frame, lift, centrale verwarming). In het gevoel van een 3-6-9 huurcontract, kan de verhuurder een einde aan het contract maken aan het einde van het 3e of 6e jaar.

– Zonder opgegeven reden. In het geval van een 3-6-9 huurcontract, kan de verhuurder een einde maken aan het einde van het 3e en het 6e jaar, voor een vergoeding van 9 maanden huur als de huurder na 3 jaar moet vertrekken en voor een vergoeding van 6 maanden huur als de huurder na 6 jaar moet vertrekken.

De woning is verkocht

Het is uiteraard mogelijk om uw woning op elk moment te verkopen, zelfs tijdens een huurcontract. Het gaat dan om een verkoop "in bewoonde staat": het huurcontract gaat door met de nieuwe huisbaas en de voorwaarden blijven onveranderd tot het einde van het contract.

{{NEWSLETTER_BOX}}