Wanneer kan een huurder zijn huurcontract opzeggen?

2/09/2014 - Immovlan.be

Wil je wegens financiële, persoonlijke of professionele redenen verhuizen? Kan je je huisbaas of buren niet langer uitstaan? Je kan verschillende redenen hebben om je huurcontract te beëindigen en je hoeft hierbij geen reden op te geven aan de verhuurder.

Een huurder kan op elk moment zijn huurcontract voor onbepaalde duur opzeggen mits een opzegtermijn van 3 maanden. De opzegtermijn begint op de 1e dag van de maand die volgt op de opzegging van de huur. Een minnelijke schikking kan de opzegtermijn uiteraard inkorten als er een overeenkomst tussen beide partijen is bereikt. Is het huurcontract bijna afgelopen? Vergeet dan niet de huisbaas in te lichten dat je het contract niet wil vernieuwen zodat het niet stilzwijgend kan worden verlengd.
Het is aan te raden om deze kennisgeving, waarin je vraagt een einde te maken aan het contract, per aangetekende brief met ontvangstbewijs te versturen. Ook al gaat het hier niet om een wettelijke verplichting, je kan hierdoor eventuele conflicten vermijden.

De deadline voor de betaling van de huur komt niet overeen met de datum van het einde van het contract?

Als de deadline voor de betaling van de huur niet overeenkomt met de datum van het einde van het contract, zal het restant van de huur “pro rata temporis” berekend worden, wat betekent dat het berekend wordt met betrekking tot de verlopen tijd. De berekening is inclusief lasten.

Voorbeeld:

De huurder vraagt de beëindiging van zijn contract op 26 augustus 2014 aan. De opzegtermijn begint dus op 1 september 2014 en eindigt 3 maanden later (op 30 november 2014). Het huurcontract is op 20 februari 2013 getekend. De huur moet elke 20e dag van de maand betaald worden. De huurder moet 11/30e van de huur betalen voor de periode van 20 november 2014 tot 30 november 2014.

Een vergoeding

Er moet echter een vergoeding aan de verhuurder worden betaald als de huurder tijdens de eerste 3 jaren een einde aan het contract maakt.
De huurder huurt de woning sinds meer dan 3 jaar: er moet geen enkele vergoeding betaald worden.
De huurder verlaat het gebouw tijdens het 3e jaar: de vergoeding staat gelijk aan 1 maand huur.
De huurder verlaat het gebouw tijdens het 2e jaar: de vergoeding staat gelijk aan 2 maanden huur.
De huurder verlaat het gebouw tijdens het 1e jaar: de vergoeding staat gelijk aan 3 maanden huur.
Een huurder die door de verhuurder tijdens de huurperiode weggestuurd is, kan een “tegen vertrek” aankondigen met een opzegperiode van slechts een maand.

Let op

als het huurcontract door de verhuurder zonder reden wordt beëindigd, behoudt de huurder zijn recht om een vergoeding te ontvangen, zelfs als hij het gebouw eerder dan gepland verlaat middels de opzegtermijn van één maand. Als het huurcontract door de verhuurder wordt beëindigd omdat hij zelf in de woning wil gaan wonen, heeft jurisprudentie besloten dat het contract niet beëindigd wordt door de verhuurder, maar door het “tegen vertrek” van de huurder, die in dit geval geen recht meer heeft op zijn vergoeding van 18 maanden huur als de verhuurder niet in de woning gaat wonen.