Huurcontract registreren: een taak van de verhuurder?

20/10/2014

Bij de verhuur van een woning of appartement waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft moet een schriftelijke huurovereenkomst worden opgemaakt. Dit huurcontract moet vervolgens geregistreerd worden.

 
 
De registratie van een huurcontract houdt in dat het registratiekantoor de belangrijkste gegevens van het contract inschrijft in een register. Vervolgens bevestigt men dit via een stempel die op het huurcontract wordt geplaatst.
 

Huurcontract registreren: Wie en hoe?

 
De verhuurder moet zorgen voor de registratie. Hij kan die verplichting in het huurcontract niet doorschuiven naar de huurder. De registratie moet gebeuren binnen de 2 maanden na de ondertekening van het huurcontract. Ook de plaatsbeschrijving die werd opgesteld moet mee geregistreerd worden. De verhuurder kan de registratie doen via deze site.
 
Hij kan het ook per mail, met de post, per fax of ter plaatse bij het bevoegde registratiekantoor. Dit is het kantoor dat bevoegd is voor de plaats waar het verhuurde onroerend goed is gelegen. Het laten registreren van een huurcontract in het kader van een woninghuur is trouwens gratis.
 

Huurcontract registreren: Sanctie?

 
Laat de verhuurder na om een contract dat voor langer dan drie jaar werd aangegaan te registreren dan kan de huurder het contract beëindigen zonder opzegtermijn. Dat geldt echter alleen zolang het huurcontract niet geregistreerd is. Deze sanctie geldt niet bij een huurcontract voor kortlopende huurovereenkomsten van maximaal 3 jaar.


Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)