Hoeveel huur kan je vragen?

20/10/2014

Als je een woning of appartement verhuurt, bepaal je zelf de huurprijs die je er voor vraagt. De wet geeft geen minimum- of maximumprijs aan die je moet hanteren. Het is wel belangrijk een marktconforme prijs te vragen. Doe je dat niet, dan is de kans groot dat je er niet in slaagt het pand te verhuren.

Hoe bepaal je de prijs?

Bij twijfel over hoeveel je kan vragen, kan je het advies inwinnen van een landmeter of een vastgoedmakelaar. Je kan ook via websites waar onroerende goederen te huur worden aangeboden (zoals immovlan) je eigen huis vergelijken met huizen in de buurt. Zo kan je meteen zien of wat je vraagt realistisch is. Voor in Vlaanderen gelegen woningen kan je verder een simulatie doen via de website www.huurschatter.be

Verhogen kan niet

Hou er rekening mee dat je aan de huurprijs vastzit zolang de huur duurt. Enkele uitzonderingen niet te na gesproken blijft de huurprijs immers gelden gedurende de ganse duur van het huurcontract. Zelfs in onderling akkoord kan je de huurprijs niet zomaar aanpassen. Wel kan je de huurprijs jaarlijks aanpassen aan de index.

Korte duur

Op deze vrijheid om als verhuurder de huurprijs vast te stellen bestaat een uitzondering voor huurcontracten van korte duur (contracten van maximaal drie jaar).

Beëindig je zo’n contract en sluit je met een andere huurder een nieuw contract van korte duur af dan mag de nieuwe huurprijs gedurende negen opeenvolgende jaren niet hoger zijn dan de prijs die de vorige huurder betaalde, plus de aanpassing aan de index.

{{NEWSLETTER_BOX}}