Wie moet het huurcontract tekenen als je verhuurt aan een koppel?

23/10/2014

Twee mensen die willen gaan samenwonen, willen huren. De verhuurder heeft dan de keuze en kan de huurovereenkomst door één van hen of door beiden laten ondertekenen. Hoe ga je best te werk?

 
 

Met beiden in zee

 
Sluit als verhuurder de huurovereenkomst af met beiden. Doe je dat niet dan kan je namelijk alleen van de eigenlijke huurder de betaling van de maandelijkse huur vragen. Kan die niet betalen, dan kan je de huur niet vragen van de andere. Als de huurders getrouwd zijn of wettelijk samenwonen en de woning hun gezinswoning is ligt het anders. Zolang ze samenwonen zijn ze immers automatisch medehuurders en dit zelfs als maar één van hen het huurcontract tekende.
 

Voorzie hoofdelijkheid

 
Kom meteen ook overeen dat de huurders hoofdelijk en ondeelbaar gehouden zijn tot nakoming van de verplichtingen uit het huurcontract (zo bv. de betaling van de maandelijkse huur). Bepaal je niets, dan zijn ze gezamenlijk gehouden. Je kan dan van elk maar zijn of haar deel van de huurprijs vragen. Bij hoofdelijkheid kan je de volledige huur van één van hen vragen.
 
Voor gehuwden en wettelijke samenwoners geldt ook hier een afwijkende regel. Ze zijn namelijk sowieso hoofdelijk verplicht hun huurverplichtingen na te komen. 
 

Je zegt op

 
Sloot je de huurovereenkomst met beiden af, dan dien je aan elk van de twee een opzeg te geven. Concreet moet je aan elk van de huurders een aparte aangetekende brief sturen. Eén brief die gericht is aan beiden samen volstaat dus niet. Verhuur je maar aan één, dan volstaat een brief aan de ene huurder.
 
Ook hier bestaat een uitzondering als het koppel gehuwd is of wettelijk samenwoont. In dat geval moet je sowieso aan de andere ook een opzeg geven en dit zelfs als deze de huurovereenkomst niet ondertekende.
 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be) 

{{NEWSLETTER_BOX}}