Vergeet de huurprijs niet te vermelden

31/10/2014

Als je een woning of appartement verhuurt moet je –als je dat ergens aankondigt- de huurprijs vermelden. Zit je aan die prijs vast? En wat als je deze verplichting niet naleeft?

Wat zegt de wet?

Als je een woning of appartement verhuurt en een affiche op de raam hangt (of een advertentie zet op een immosite) moet je daarop melding maken van de huurprijs die je vraagt.Hetzelfde geldt als je een zoekertje plaatst in een reclameblad.Naast de huurprijs moet je ook de eventuele gemeenschappelijke kosten vermelden.

Deze regel geldt niet als het verhuurde pand niet voor de huisvesting van je huurder bestemd is (zo bv. als je een winkelruimte verhuurt). Voor studentenkoten en weekendverblijven geldt de plicht dan weer wel.

De sanctie.

Hou je je niet aan deze verplichting, dan riskeer je een geldboete. Die kan, in het kader van de GASboetes worden opgelegd door de gemeente waar het onroerend goed gelegen is.

Niet alle gemeentes passen dit reglement toe. Toch wordt in steeds meer gemeentes toegekeken op het al dan niet naleven van de spelregels.

{{NEWSLETTER_BOX}}

Kan je ervan afwijken?

Je kan perfect beslissen om je woning te verhuren aan een lagere prijs dan diegene die je aankondigde.


In bepaalde gevallen is het ook mogelijk een hogere prijs te vragen. 

Dit kan bv. als er meerdere kandidaat-huurders zijn die elk de gevraagde huurprijs willen betalen. In dat geval kan je de huurders tegen elkaar laten opbieden en uiteindelijk verhuren aan diegene die bereid is om het meeste te betalen.

Wat je integendeel niet kan doen is aan een kandidaat-huurder (waarmee je niet in zee wil gaan) te zeggen dat de prijs op je affiche eigenlijk niet juist is en dat de huurprijsin werkelijkheid een stuk hoger ligt.