Een handelshuur van korte duur?

3/11/2014

Je wil een handelsruimte verhuren maar twijfelt aan de kandidaat-huurder. Kan je de winkel dan bij wege van proef bv. verhuren voor 1 jaar en de overeenkomst (als de huurder meevalt) nadien verlengen? 

 
 
De minimumduur van een handelshuurcontract bedraagt negen jaar. Je kan daar contractueel niet van afwijken. Het is dus niet mogelijk om een contract van bv. één of twee jaar aan te gaan met de huurder. De wet bepaalt verder dat de huurder recht heeft op drie huurhernieuwingen van telkens negen jaar. Hij kan dus normaal minstens 36 jaar in het handelspand blijven. 
 
Je kan ook een huurovereenkomst afsluiten voor een initiële duur van langer dan negen jaar. In dat geval moet de overeenkomst via een authentieke akte worden opgemaakt.
 

Tussentijds opzeggen

 
In het huurcontract kan je je wel het recht voorbehouden om, bij het verstrijken van elke driejarige periode, de huur te beëindigen. Je moet het huurcontract dan minstens één jaar tevoren opzeggen via een gerechtsdeurwaardersexploot of aangetekende brief. 
 
Bovendien moet je na de opzeg zelf een handel uitoefenen in het onroerend goed of dit laten doen door bepaalde familieleden.
 

Tenzij…

 
De voorgaande regels zijn niet van toepassing op de huur die, wegens die aard of de bestemming van het goed of volgens de gebruiken, normaal wordt toegestaan voor minder dan een jaar.
 
Hierbij kan bv. worden gedacht aan het geval dat je de handelsruimte verhuurt aan een pop up store. In dat geval kan je dus wel een huurovereenkomst afsluiten die minder dan een jaar duurt.
 
Zorg er wel voor dat je deze maximumtermijn niet overschrijdt. Doe je dat wel dan geldt de minimumduur van 9 jaar immers weer.