Moet een huurcontract altijd op papier staan?

13/11/2014

Moet je een huurcontract altijd op papier zetten? Of is het ook mogelijk een mondelinge huurovereenkomst af te sluiten met een huurder?

 
 

Contract verplicht

 
De wet verplicht je sinds 2007 om bij een woninghuur een schriftelijke huurovereenkomst op te stellen met je huurder. Daarin moet o.a. staan wat je verhuurt, tegen welke prijs, aan wie je dat verhuurt en wanneer de huur begint.  De overeenkomst moet worden opgemaakt in 3 originele exemplaren. Eén daarvan is voor de huurder, één voor de verhuurder en één voor de registratie. 
 
Je moet ook een aantal verplichte bijlagen voegen bij het contract. De vind je terug op deze site.
 

Identiteit

 
De wet geeft sinds kort ook aan welke vermeldingen er in het contract moeten staan wat betreft de identiteit van de partijen. Meer bepaald moet je de familienaam noteren, de eerste twee voornamen alsook de woonplaats, de geboortedatum en geboorteplaats.  Een groot deel van die gegevens kan je terugvinden op de identiteitskaart. 
 

Schriftelijke overeenkomst vragen

 
Werd alleen een mondelinge huurovereenkomst afgesloten dan kunnen zowel de huurder als jijzelf als verhuurder eisen dat een schriftelijk contract wordt opgesteld.
 
Hiervoor schrijf je een aangetekende brief aan de andere partij (of stel je de vraag via een deurwaardersexploot). Weigert de ander binnen de 8 dagen op de vraag in te gaan, dan kan je naar de vrederechter stappen. Die kan de andere partij verplichten om een schriftelijke huurovereenkomst op te stellen, te vervolledigen of te ondertekenen.  Indien nodig kan je de vrederechter ook vragen dat het vonnis de waarde heeft van een schriftelijke huurovereenkomst.