5 tips om je huurder correct te laten betalen

18/11/2014

Als verhuurder wil je dat je huurder stipt de maandelijkse huur betaalt. Via de volgende tips kan je het risico op wanbetalingen verkleinen.

 

1. Informeer je

 
Informeer je voor je aan iemand verhuurt over diens financiële toestand. Hoewel het recht op privacy van de kandidaat-huurders je verhindert van alles en nog wat aan hen te vragen, mag je wel eisen dat de kandidaten je een recente loonfiche laten zien. Vraag dat ook. Is een koppel geïnteresseerd om te huren, vraag dan een loonfiche van beiden. Op die manier kom je alvast te weten hoeveel je huurder per maand verdient. Op de loonfiche zie je meteen ook hoelang de kandidaat-huurder al bij zijn werkgever aan de slag is.
 
Volgens de privacy-commissie moet een kandidaat-huurder je geen kopie bezorgen van de loonfiche. Hij moet je die enkel laten zien. Hij mag bepaalde informatie die erop staat ook onleesbaar maken voordat hij je de loonfiche toont (bv. de naam en het adres van zijn werkgever).
 

2. Beveilig je in het contract

 
Vermeld in het huurcontract tegen welke dag van de maand de huurder de huur moet betalen. Vraag daarbij dat hij vooraf betaalt (bv. tegen uiterlijk de vijfde van de maand voor de maand die ingaat).
 
Heb je meerdere huurders die samen van je huren, bepaal dan dat ze de huurverplichtingen hoofdelijk en ondeelbaar moeten nakomen. Je kan in het contract ook aangeven dat de huurder bij gebreke aan tijdige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten aan jou verschuldigd is. Hierbij kan je de hoogte van de intrestvoet vastleggen (bv. 6 % op jaarbasis). Overdrijf daarbij niet.
 

3. Hou stipt toezicht en maan aan

 
Hou goed in het oog of je huurder correct en tijdig betaalt. Zeker als je meerdere onroerende goederen verhuurt, is het belangrijk een degelijke administratie te hebben. Vraag je huurder ook tijdig de eventuele indexaanpassingen te betalen. 
 
Is je huurder een paar dagen te laat met de betaling, dan kan je hem of haar telefonisch of mondeling contacteren. Vraag hem om dadelijk het nodige te doen voor de betaling. Belooft hij of zij dit, bevestig dat dan via e-mail of SMS. Heb je enkele dagen later de huur nog niet op je rekening ontvangen, stuur dan een aangetekende brief. Hierin maan je je huurder aan om alsnog binnen een korte termijn (bv. binnen de week) het nodige te doen voor de betaling van de huur. 
 

4. Ga naar de rechter

 
Helpt ook dat niet dan kan je een procedure starten voor de vrederechter. Je kan hiervoor een beroep doen op een advocaat. Je kan ook zelf naar de rechtbank gaan of je laten vertegenwoordigen door een bloed- of aanverwant aan wie je een schriftelijke volmacht geeft.
 
Je moet hiervoor op het vredegerecht een verzoekschrift neerleggen. Je kan ook een dagvaarding laten uitbrengen door een gerechtsdeurwaarder. Je kan aan de vrederechter de betaling van de achterstallige huurgelden vragen. Bovendien kan je o.a. de ontbinding van de huurovereenkomst vragen en een schadevergoeding wegens de voortijdige beëindiging daarvan. Je kan verder de vrijgave van de huurwaarborg in je voordeel eisen. Maak bovendien voorbehoud om een schadevergoeding te vragen voor huurschade.
 
Zodra je een vonnis krijgt, kan je dit overmaken aan een gerechtsdeurwaarder om het uit te voeren. Vraag de deurwaarder om enkel uitvoeringskosten te maken als hij meent dat ze kunnen worden gerecupereerd van de huurder.
 

5. Roep je voorrecht in

 
Als verhuurder heb je een voorrecht op de opbrengst van de inboedel van je huurder. Heeft je huurder meerdere schuldeisers dan heb jij dus recht op het geld dat komt uit de verkoop van de zgn. stofferende huisraad van de huurwoning. Je gaat hierbij voor op de andere schuldeisers van je huurder en moet het geld niet met hen delen. Je moet dit niet in het huurcontract voorzien. Je kan bv. wel in het huurcontract zetten dat de waarde van de goederen die de woning stofferen minstens 1 jaar huur moeten bedragen. 
 
 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)