Voor hoelang kan je verhuren?

20/11/2014

Je wil je huis of appartement verhuren aan een huurder die er zijn hoofdverblijfplaats in zal vestigen. Voor hoelang mag je zulk contract aangaan?

Het ‘normale’ stelsel

 
Een woninghuurcontract wordt in de regel aangegaan voor negen jaar. In de loop van die negen jaar kan de huurder het contract wel altijd opzeggen met naleving van een opzegtermijn van drie maand. Zegt de huurder op in de loop van de eerste drie jaar van het contract dan is hij een bijkomende vergoeding aan jou verschuldigd.
 
Als verhuurder zijn je mogelijkheden om tussentijds op te zeggen heel wat beperkter. In enkele volgende adviezen gaan we op hierop uitvoeriger in. Een huurovereenkomst waarvan de duur niet bepaald is wordt automatisch als een contract van negen jaar beschouwd.
 

Korte duur

 
Je kan ook een huurovereenkomst afsluiten voor een korte duur. De duurtijd daarvan mag maximaal 3 jaar bedragen. Een contract dat voor langer wordt aangegaan wordt automatisch een contract voor negen jaar. 
 
Je mag met dezelfde huurder niet onbeperkt opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde duur afsluiten. Je mag dat maar twee keer na elkaar doen waarbij de duur van beide contracten samen maximum 3 jaar mag zijn.
 
Tenzij je anders overeenkwam kan een huurcontract voor korte duur niet voor de normale einddatum opgezegd worden.
 

Langere duur

 
Het is ook mogelijk om een huurcontract voor langer dan negen jaar af te sluiten met een huurder. Je kan zelfs een contract sluiten dat duurt zolang de huurder leeft. Deze overeenkomst eindigt automatisch bij het overlijden van de huurder. 
 
 
{{NEWSLETTER_BOX}}